3416

پیام صلح «کاروان عشق» برای قربانیان خشونتهای مذهبی هند

هارش ماندر، هنرمند هندی، کاروانی به نام «کاروان عشق» به راه انداخته است، قرار است این کاروان به مدت دوهفته از ایالات مختلف هندوستان عبور کند و خانواده قربانیان نزاعهای مذهبی و کاستی دلجویی کند.
وی با کنایه میگوید حرکت بی وقفه «کاروان عشق» مستلزم حضور دائمی محافظان پلیس است.
وی درباره این اقدام خود گفت: ما ناچاریم باور کنیم که زمانه ما زمانۀ گسترش نفرتهای قومی و مذهبی است و اگر در قبال آن سکوت نیم این بیماری فراگیرتر میشود. رفتار تک تک ما در این زمانه یا به صورت آشکار و ضمنی حمایت و تایید این خشونتهاست یا مخالفت و اعتراض نسبت به آنها. باید بدانیم هیچکدام بی طرف نیستیم و سکوتمان نیز در جهت یکی از این دو نتیجه تعبیر و تفسیر میشود.
سفر کاروان عشق روز چهارم سپتامبر از ناگائون درایالت آسام واقع در شمال شرقی هند آغاز شده است. در ابتدای این سفر، کاروان عشق به دیدار خانواده دو پسر عمو رفت که توسط هندوهای تندرو به اتهام دزددن یک گاو کشته شده بودند.
این سفر در پایان این هفته در شهر گودرا در گجرات به پایان خواهد رسید. این شهر سال ۲۰۰۲ صحنه خشونت‌های شدید بین مسلمانان و هندوها بود که به کشته شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر از مردم شهر انجامید
جرائم نفرت پراکنانه به خصوص با زمینه مذهبی بعد از روی کار آمدن دولت ملی گرای هندو در سال ۲۰۱۴ افزایش شدید داشته است. آمار نشان میدهد این خشونتها در چند سال اخیر به مراتب دهشتناک تر شده است.
در هفت سال گذشته هفتاد قتل و جنایت به اسم دفاع از گاوهای مقدس در هندوستان ثبت شده است. اکثر قربانیان مسلمانان هستند و یا هندوهای کاستهای فقیر.
هفته گذشته به رغم هشدارهای پلیس و تهدید گروه های تندرو هندو ، کاروان عشق از منطقه ای در راجستان دیدن کرد که در ماه آپریل، یک کشاورز ۵۵ ساله به دست هندوهایی که خود را محافظان گاو نامیده‌اند کشته شده بود.
اما ماندرا سرانجام موفق به دیدار با همسر این کشاورز شد. به گفته ماندرا همسر این کشاورز خواستار تحقق عدالت و برقراری امنیت است.