2896

ادامه قتلهای مشکوک روزنامه نگاران دگر اندیش هندو

به گزارش مقامات رسمی هند، روز پنج شنبه ۲۱ سپتامبر، ۲۹ شهریور، یک خبرنگار سیاسی به نام بهامیک، که شورشها و ناآرامیهای شمال شرقی هند را گزارش میکرد، به ضرب گلوله کشته شد. این قتل دو هفته بعد از قتل جنجالی رئیس یکی از پرتیرازـرین روزنامه‌های هند اتفاق افتاده است.
گائوری لانکش صاحب روزنامه «گائوری لانکش پاتریک» دو هفته قبل از قتل این خبرنگار در نزدیکی خانه‌اش به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد.
او در حال ورود به خانه اش بود که مورد اصابت هفت گلوله قرار گرفت. هنوز انگیزه این قتل مشخص نشده است.
در سالهای اخیر خبرنگاران و ژورنالیستها و اساتید هندویی که یکی از طرفداران سکولاریسم بوده‌اند و از گروههای تندروی هندو انتقاد کرده‌اند، به شیوه‌های مشابه به قتل رسیده‌اند.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این دو قتل اخیررا به عهده نگرفته است.
بنا به گزارش کمیته حمایت از حقوقو روزنامه نگاران، با احتساب قتل ، تعداد خبرنگارانی که از ابتدای دهه نود نود میلادی در هند کشته شده اند به ۲۹ نفر بالغ شده است.