3328

کشف گور دسته جمعی ۴۰۰ کودک نزدیک یتیم خانه کلیسا در اسکاتلند

گروه تفحص کودک آزاری اسکاتلند در حال بررسی دعاوی است که میگویند اجساد دست کم ۴۰۰ کودک یتیم خانه های کلیسای کاتولیک در یک گوردسته جمعی به خاک سپرده شده است.
میزان مرگ و میر بالای کودکان یتیمخانه دختران خیریه سنت وینسنت پل سبب ایجاد برخی نگرانی ها شده بود. این یتیمخانه سال ۱۸۶۴ تاسیس و سال ۱۹۸۱ تعطیل شد. در این دوره زمانی بیش از یازده هزار کودک یتیم یا بی خانمان در این مکان نگهداری میشدند.
تحقیقات نشان میدهد بیشتر این مرگ و میرها به دلایل طبیعی از جمله بیماریهایی مثل سل و وبا بوده است. یک سوم قربانیان زیر پنج سال بوده اند و اکثر آنها بیم ۱۸۷۰ تا ۱۹۳۰ از دنیا رفته اند.
ساکنان قبلی این یتیمخانه محلی را نزذیک به قبرستاان سنت مری در سال ۲۰۰۳ کشف کردند که بقایای اجساد کودکان در آن موجود بود.
فرانک دوچرتی و جیم کین که هر دو در سال جاری از دنیا رفتند پیش از این ادعا کرده بودند هر کودکی که مسیرش به این یتیمخانه افتاده باشد مورد سوء استفاده قرار گرفته و بی شک آمار کودکان فوت کرده بیش از ۱۲۰ نفریست که مقامات کلیسا اعلام کرده بودند.
در تحقیقی که رادیوی مستند بی بی سی و روزنامه ساندی پست انجام دادند، چهارصد و دو گواهی فوت در آرشیو یتیمخانه یافت شده است که تنها دو کودک در جای دیگر خاک شده اند و چهارصد نفر در قبرستان سنت مری در یک گور دسته جمعی دفن شده اند. این تحقیقات نشان میدهد میزان مرگ و میر کودکان در این یتیمخانه کلیسای کاتولیک سه برابر بیش از نرخ مرگ و میر کودکان در سایر نقاط اسکاتلند در همان دوره زمانی بوده است.
این تحقیق در پی کشف یک گور دسته جمعی ۸۰۰ نفره از کودکان یتیمخانه ای متعلق به کلیسا در ایرلند انجام شده است. در پی کشف اسکلت این ۸۰۰ نفر، دولت ایرلند و متعاقب اعلام کرده بود دامنۀ تحقیقات خود را به تمامی صومعه ها و اقامتگاه مادران مجرد و یتیم خانه های متعلق به کلیسا طی دهه های گذشته گسترش خواهد داد