10796576833_6b07dd9876_z

افتتاح اولین کلیسای جامع مادر ترزا در کوزوو

همزمان با بیستمین سالگرد وفات مادر ترزا، مسیحیان و مسلمانان با ساختن یک کلیسای جامعه به نام وی در کوزوو گرد هم آمدند و این کلیسا را افتتاح کردند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان سال گذشته این راهبه مسیحی را قدیس اعلام کرده بود که این اقدام در ساخته شدن این کلیسای جامع بی اثر نبود. این کلیسای جامع در سال ۲۰۱۰ ساخته شده بود اما امسال به طور رسمی نام مادر ترزا بر روی این کلیسای جامع بی نم گذاشته شد.مادر ترزا راهبه شناخته شده ایست که در یتیمخانه های کلکته به کودکان و مسیحیان خدمت میکرد وی در ۸۶ سالگیاز جهان رفت. تروشانی سیمونی، به نمایندگی از پاپ فرانسیس در برنامه افتتاح کلیسای جامع مادر ترزا در کوزوو شرکت کردهو قسمتهای مختلف این کلیسا را با روغن تدهین متبرک کرد. این کلیسا اولین کلیسای جامعیست که به نام مادر ترزا در جهان ساخته شده است. حدود ۵۶ هزار مسیحی در کوزوو زندگی میکنند، جمعیت کوزوو دو میلیون نفر است. بیشتر جمعیت این شهر مسلمان و آلبانیایی تبار هستند. رئیس جمهور و رهبران مذهبی مسلمان و مسیحی نیز در این مراسم شرکت داشتند.