1800

وقتی گانش، خدای هندوان، گوشتخوار میشود

یک کمپانی مواد غذایی و پروتینهای حیوانی (MLA) در استرالیا با طراحی یک تبلیغ گوشت قرمز خشم هندوان استرالیا را برانگیخته است. در این تبلیغ، گانش، یکی از خدایان مهم هندوها به همراه خدایان و شخصیتهای مهم ادیان دیگر در مهمانی خدایان بر سر میزی نشسته اند و در حال تناول گوشت بره هستند. بر اساس اسطوره های هندی، گانش گیاه خوار است. علاوه بر گانش در این ضیافت تبلیغاتی پیامبران و دیگر شخصیتهای مذهبی نیز حضور دارند، از جمله عیسی مسیح و زئوس. رام بنسال رئیس جامعه هندیان استرالیا علیه این تبلیغ اعتراض کرده است و در این باره گفته است برای هندوان بسیار دردناک است که گانش را برای سود شخصی خود در حال خوردن گوشت به تصویر کشیده اند. این عمل کمپانی MLA بی احترامی به هندوان و ارزشهای فرهنگی و دینی آنهاست.
این تبلیع مایه های طنز دارد و چندین خدا از مذاهب مختلف دور میزی نشسته اند که فقط گوشت بره در آن سرو میشود، شعار این تبلیغ میگوید گوشت بره تنها گوشت حلال برای همه ادیان.