5139

روانکاوی شش ماهه پاپ فرانسیس در دوران دیکتاتوری آرژانتین

پاپ فرانسیس  رهبر ۸۰ ساله کاتولیک های جهان در سن ۴۲ سالگی به مدت شش ماه، هفته‌ای یک جلسه روانکاوی شده است. جلسات روانکاوی وی در آرژانتین در دوران دیکتاتوری نظامی حاکم در آرژانتین انجام شده است.
سابقه روانکاوی پاپ در کتاب جدیدی که قرار است از هفته آینده در بازار نشر فرانسه توزیع شود، افشا شده است. این کتاب که ” پاپ فرانسیس، سیاست و جامعه. گفت وگوهایی از دومینیک والتون ” نام دارد، در ۱۲ فصل نگارش شده و ماحصل مصاحبه های “دومینیک والتون” جامعه شناس فرانسوی با پاپ فرانسیس در واتیکان است.
پاپ فرانسیس درباره جلسات روانکاوی خود گفته است: این دوره شش ماهه برای من بسیار فوق العاده بود، من به مدت شش ماه، هفته‌ای یک جلسه به خانه روانکاو میرفتم. این خانم روانکاو یهودی کمک زیادی به من کرد.
پاپ فرانسیس در مصاحبه‌اش با والتون گفته است، خانم روانکاو مدتی قبل از اینکه از دنیا برود با وی تماس گرفته است و گفتگویی معنوی با یکدیگر داشته اند. وی همچنین گفته است هم اکنون احساس آزادی میند هرچند در قفس واتیکان است، اما به لحاظ روحی خود را در قفس نمی‌ییند و از هیچ چیز هراس ندارد.
پاپ فرانسیس تجربه روانکاوی خود را در پاسخ به سوالی درباره درباره زنان شجاع اثرگذار در زندگی شخصی خود، آشکار کرده است. وی از مادر، دو مادربزرگش و ایستر بلاسترینو کاریاگا، بنیان گذار کمونیست جنبش پلازا دومایو در بوئنس آیرس که در دوران دیکتاوری آرژانتین کشته شد، به عنوان زنان شجاع زندگی خویش نام برده است.
وی همچنین از روابط دوستانه‌اش با دختران در روزگار جوانی نیز سخن گفته و از خداوندبه دلیل آشنایی با زنانی که زندگی وی را غنا بخشیده اند، سپاسگذاری کرده است. پاپ در این مصاحبه گفته است زنان و مردان به دو شیوه مختلف به جهان مینگرند و هستی را درک میکنند به همین دلیل باید به سخنان هر دو گوش داد.