AmazonGoodOmensSeries

استودیوی فیلم سازی آمازون مجموعه دینی «عاقبت بخیری» را تولید میکند

آمازون قرار است به زودی یک مجموعه ۶ قسمتی کمدی درباره آخر الزمان و و روز داوری نهایی بر اساس کتاب «عاقبت به بخیری» گی من تولید و پخش کند. آمازون پیش از این بر اساس کتاب «خدایان آمریکایی» گی من یک مجموعه داستانی محبوب با همین نام ساخته بود ساخته بود. استودیوی بی بی سی نیز در ساخت و تولید این مجموعه با استودیوی فیلم سازی آمازون همکاری میکند. ماجرای این مجموعه در سال ۲۰۱۸ اتفاق میافتد. بر اساس داستان قرار است سال ۲۰۱۸ صور اسرافیل دمیده شود و انسانها برای داوری نهایی در پیشگاه خداوند حاضر شوند و تمام نیروهای خیر و شر جهان در یک صف آرایی کامل مقابل یکدیگر قرار گیرند.در این سریال تصاویر پایان جهان و آغاز رستاخیز بر اساس آیات کتاب مقدس تصویر شده است. دیوید تننت و مایکل شین ستاره های فیلم آمادئوس در این سریال نقشهای اصلی را به عهده خواهند داشت. تننت نقش شیطان را بازی میکند و شین نقش آزرافیل نگهبان باغ بهشت را. . شین شرکت در پروژه ساخت این مجموعه را بسیار هیجان انگیز و فوق العاده توصیف کرده است و میگوید انتظار میرود این نبرد سینمایی کمدی بین نیروهای خیر و نیروهای شر مورد توجه مردم جهان قرار گیرد.