LGBTAus

اسقف ملبورن: ازدواج همجنس‌گرایان تهدید آزادیهای مذهبی است

دنیس هارت،اسقف ملبورن، از کاتولیکها خواسته است تا به پیمایش ملی درباره موضوع ازدواج همجنس گرایان «نه» بگویند. وی در مراسم عشای ربانی کلیسا از مردم خواسته است تا حتماً در این پیمایش شرکت کنند و صدای دینداران مسیحی را به جامعه برسانند. وی در بیانیه‌ای که به همین منظور صادر کرده، نوشته است، شرکت در این پیمایش و نه گفتن به ازدواج همجنسگرایان تضمین کننده سلامت جامعه استرالیا در آینده است. دنیس هارت در این حرکت تنها نیست و پیش از وی نیز اسقفان آدلاید و پرث با انتشار نامه‌های جداگانه از مردم درخواست کرده‌اند تا در این پیمایش شرکت کرده و نظر مخالف خود را ابراز کنند. استرالیا پنج میلیون و دویست هزار کاتولیک دارد. استرالیایی ها قرار است ۱۲ سپتامبر به پرسشنامه ای درباره برابری ازدواج که دولت به منزل آنها میفرستد پاسخ دهند. در این پیمایش مردم باید به این سوال پاسخ دهند که آیا قوانین فعلی ازدواج به نفع همجنسگرایان باید اصلاح شود یا خیر. لازم به ذکر است که دولت استرالیا به لحاظ قانونی برای تغییر قوانین نیاز به نظرسنجی از مردم ندارد.

آمار یک موسسه بین المللی نظر سنجی نشان میدهد اکثریت مردم استرالیا با ازدواج همجنسگرایان موافقند.
اسقف هارت میگوید به رغم نتایج نظر سنجی نظر کلیسای کاتولیک همان نظر کتاب مقدس است که ازدواج را نهادی طبیعی و پیوند ابدی بین یک زن و مرد میداند که هدف از آن تشکیل خانواده و تولد فرنداان و پرورش آنهاست. وی افزود مسیحیان باید آگاه باشند هرگونه تغییر این قانون مذهبی حتی اگر همه جهانیان مایل به انجام آن باشند بر خلاف دستور خداوند استو استرالیاییها باید مراقب این تحریف باشند. وی گفت استرالیها باید مسئولیت تصمیم امروز خود را بپذیرند و بدانند که سرنوشت نسلهای آینده به تصمیم امروز آنها بستگی دارد