Donald_Trump_delivers_remarks_at_the_Liberty_University

حمایت رئیس بزرگترین دانشگاه مسیحی جهان از ترامپ و عواقب آن

حمایت رییس دانشگاه لیبرتی، بزرگترین دانشگاه مسیحیت انجیلی در جهان، از دونالد ترامپ خشم دانشجویان این دانشگاه را برانگیخته است. جری فال ول بعد از صدور بیانیه ترامپ درباره حوادث شارلوتزویل، با انتشار یک توئیت از این بیانیه دفاع کرده بود و دوتالد ترامپ را مایه مباهات آمریکائیها نامیده بود. دونالد ترامپ در جریان حوادث شارلوتزویل از محکوم کردن صریح نژاد پرستان و برتری طلبان سفید پوست امتناع کرده بود و همین امر انتقادات زیادی را متوجه وی ساخت. درست زمانی که رییس این دانشگاه گمان میکرد در جهت همبستگی ملی آمریکائیها عمل کرده است
فارغ التحصیلان این دانشگاه اعلام کردند مدرک تحصیلی خود را به دانشگاه پس خواهند فرستاد. تنها چند ساعت پس از انتشار این توئیت، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه مسیحی لیبرتی با ایجاد صفحه ای در فیس بوک به نام «مدرک تحصیلی خود را به دانشگاه لیبرتی برگردانید» اقدام رئیس دانشگاه در حمایت از مواضع نژاد پرستانه ترامپ را غیر قابل تحمل خواندند. روزنامه نگاران میگویند درباره این اقدام دانشجویان با دانشگاه تماس گرفته‌اند و روابط عمومی این دانشگاه اعلام کرده جهت حمایت از حق آزادی عقیده دانشجویان سابق این دانشگاه مدرک تحصیلی آنها را پس خواهد گرفت.
فالول چندی بعد اعلام کرد اظهارات وی خارج از زمینه آن تفسیر شده است و منظور وی به هیچ وجه دفاع از مواضع نژاد پرستانه نبوده است. وی همچنین از فارغ التحصیلان درخواست کرد تا در تصمیم خود تجدید نظر کنند و مدارک تحصیلی خود را باز پس گیرند، زیرا در بازار کار و نیز برای ترفیع شغلی به آن نیازمند خواهند بود. این صفحه فیس بوک در حال حاضر ۶۰۰ عضو دارد.
اینکه دانشجویان مدرک خود را تحویل میدهند یا نه با گذشت زمان معلوم خواهد شد، اما آنچه مهم است نقش رسانه های اجتماعی در عصر حاضر است که تنها یک توئیت میتواند به بحرانی جدی تبدیل شود.