3888792185_0c0482ac93_z

حذف «تکامل» و «نظریه نسبیت» از کتابهای درسی ترکیه

دولت ترکیه برنامه‌های آموزشی دبیرستان‌های این کشور را هماهنگ با دیدگاه تازه حکومت اردوغان تغییر داده است. در این راستا تدریس «تئوری تکامل» و «اهمیت نقش اروپا در سیاست جهانی» در کلاس‌های درس حذف و یا محدود شده است. پیش از این آلپاسلان دورموس، مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش ترکیه در یک فیلم ویدئویی که در پایگاه اینترنتی وزارتخانه مزبور منتشر شده، دلیل این امر را «پیچیدگی» تئوری تکامل اعلام کرده و گفته بود که این نظریه «از حد درک دانش‌آموزان فراتر است.» قرار است به جای بحث تکامل اصول جهاد به دانشآموزان یاد داده شود. علاوه بر این، بخش‌های مربوط به «جدایی دین از سیاست» در دروس تعلیمات اجتماعی نیز «اصلاح، کوتاه و خلاصه شده است». نماینده صنف معلمان ترکیه میگوید این حذف و تغییرات به نفع نظام آموزشی کشور نیست و مسیر آموزش را دچار انحراف خواهد کرد. بر اساس نظرسنجیها مردم ترکیه معتقدند که اردوغان مایل به تغییر پایه های حکومت سکولار در این کشور و استقرار حکومتی دینی در ترکیه است. از دیگر تغییرات قابل توجه حذف آرمانها و ارزشهای آتاتورک از کتابهای درسی است. از آن گذشته قرار است، تاریخ اروپا و نقش و اهمیت سیاسی آن در کتاب‌های تاریخ دبیرستان‌ها تعدیل شود و به‌جای تدریس نظریه‌‌های دانشمندان غربی مانند «تئوری نسبیت» اینیشتن، آموزش نظریه‌های بزرگان خاورزمین مانند ابوعلی سینا به‌عنوان «متفکر برجسته دوران طلایی اسلام» گنجانده شود