bethlehem-barrier

گرافیتی ترامپ بر دیوار حائل بیت المقدس و اورشلیم

‘اخیرا دو گرافیتی بزرگ از دونالد ترامپ بر دیوار حائل بین بیت اللحم و اسرائیل نقش بسته است. هنوز هویت هنرمندی که این گرافیتی را کشیده است مشخص نشده است، اما این گرافیتیها به سبک کارهای بنکزی، هنرمن دمعروف هنر خیابانی است. برخی نیز ادعا کرده‌اند که این کار اثر لوشساکس، هنرمند استرالیایی است. در یکی از این گرافیتی‌ها ترامپ در حالیکه یک کیپا (کلاه یهودیان) بر سر گذاشته و دیوار را لمس میکند، تصویر شده است و در حبابهایی که بالای سر وی کشیده شده درباره علاقه ترامپ به دیوار کشی این جمله نشوته شده است «قصد دارم برایت یک برادر بسام». این گرافیتی مشخصا علاقه رئیس جمهور آمریکا به دیوار کشیدن بین کشورها، ادیان، و نژادهای مختلف را مورد استهزا قرار داده است. ترامپ چنین عکسی را در طول سفر ماه می خود به اورشلیم در کنار دیوار ندبه، مقدس‌ترین مکان یهودیان، برداشته بود، اما اکنون همان عکس مذهبی به دست یک هنرمند بر روی دیوار حائل جنبه سیاسی و انتقادی پیدا کرده است و توجه رسانه‌های بسیاری را به خود جلب کرده است. ترامپ بارها آشکار از محبت خود به اسرائیلیهایی که دیوار حائل غربی را ساخته‌اند صحبت کرده است. وی ایده دیوار کشی بین آمریکا و مکزیک را از دیوار حائل اسرائیل و فلسطین وام گرفته است.

در یکی از نقاشی های دیواری،ترامپ ددر حالی که از دهانش قلبهای سرخ بیرون می‌آید دیوار را بغل کرده و آن را می‌یوسد.