170629120156-delhi-protest-2-exlarge-169

تظاهرات مردم هند در اعتراض به خشونت علیه مسلمانان

مردم هند در چندین شهر این کشور تظاهرات گسترده ای را در اعتراض به خشونت علیه مسلمانان هند برگزار کردند. آنها در این تظاهرات که در فضای مجازی نیز با هشتگ «نه به نام من» ادامه یافته است خواهان پایان دادن به لینچ مسلمانان و خشونتهای دینی علیه آنها شدند. تظاهرات اعتراضی در دفاع از مسلمانان در ۱۲ شهر این کشور به درخواست مستند ساز معروف هند، صبا دیوان، انجام شده است. وی از مردم خواسته بود در اعتراضی صلح آمیز خواهان پایان خشونت علیه مسلمانان شوند. هندوان، بودائیان و مسیحیان هند نیز در این تظاهرات گسترده شرکت کردند. تظاهر کنندگان همچنین علیه نظام کاستی و خشونت موجود در ساخارهای اجتماعی هند اعتراض کردند. در چند هفته گذشته حملات اسلام هراسانه در  مناطق مختلف هندوستان افزایش چشمگیر داشته که منجر به کشته شدن چند نوجوان مسلمان شده است.  تظارهرکنندگان ضمن محکوم کردن هرگونه خشونت علیه اقلیت های دینی مسلمان و مسیحی دولت رکزی را مسئول افزایش این خشونتها قلمداد میکنند و از نخست وزیر خواستند تا با مسئولیت پذیری بیشتری مانع از ادامه یافتن خشونت شود.

نراندرا مودی نخست وزیر هندوستان تا کنون درباره این موضوع اظهار نظر نکرده است.

جمعه گذشته، ۱۶ تیرماه، ۲۰ مرد به ۴ مسلمان در قطاری در حومه دهلی نو حمله کردند، یک نوجوان مسلمان را با ضربات چاقو از پای در آورند و دو نفر دیگر را مجروح کردند. یک مرد مسلمان را نیز به باد کتک گرفتند و خانه‌اش را سوزاندند؛ زیرا می‌گفتند که یک گاو را سر بریده است.

بوداییان افراط‌گرای هند از زمان روی کار‌آمدن حزب ملی‌گرای راست هند به سرکردگی نارندرا مودی، به بهانه ملی‌گرایی و دستاویز قرار‌دادن حلال‌بودن ذبح احشام از جمله گاو که برای هندوها مقدس است، اقدام به حمله به مسلمانان می‌کنند و هیچ نهادی این خشونت‌ها را پیگیری نمی‌کند