5472

مخالفت یک نهاد مذهبی پروتستان با دعای آمرزش مردگان (RIP)

نهاد مذهبی اورنج رویال از اعضای خود و تمام کسانی که خود را پروتستان میدانند خواسته است تا از عبارت RIP(روحش در آرامش)  برای ابراز همدردی و طلب آمرزش برای مردگان استفاده نکنند. زیرا این اصطلاح غیر مسیحی، بر خلاف دستورات کتاب مقدس و از خرافات کاتولیک‌هاست.

در مقاله ای که به تازگی در روزنامه اورنج استاندارد، روزنامه اصلی نهاد پروتستان اورنج رویال در ایرلند منتشر شده، آمده است که این عبارت سبب سردرگمی معنوی در حلقه پروتستانها میشود.

والاس تامپسون رییس پروتستانهای کلیسای انجیلی ایرلند شمالی در این باره گفت: در رسانه های اجتماعی عبارت « روحش قرین آرامش» حتی در میان پروتستانها کاربرد زیادی دارد، در حالیکه از نظر یک مومن مسیحی وقتی کسی از دنیا میرود بهشتی یا جهنمی بودنش از نظر خداوند معلوم شده است و آرزوی آرامش روح هیچ چیزی را در مورد فردی که از دنیا رفته تغییر نمیدهد.

نهاد مذهبی اورنج رویال در قرن هفدهم شکل گرفت و همواره با آنچه خود سلطه طلبی کلیسای کاتولیک بر مونان مسیحی مینامد مبارزه کرده است. مخالفت با استفاده ازدعای «روحش در آرامش» نیز در ادامه سنت مخالفت با کلیسای کاتولیک است.