4032

رهبران مذهبی در اعتراض به گازهای گلخانه ای دفتر نخست وزیر استرالیا را تصرف کردند

رهبران مذهبی یهودی، بودایی و مسیحی دفتر کار جاش فریدنبرگ، نخست وزیر استرالیا،  واقع در ملبورن را اشغال کردند. آنها به دلیل دغدغه های زیست محیطی خواهان عقب نشینی دولت از معدن کارمیشل  و توقف استفاده از سوختهی فسیلی هستند.

خاخام جاناتان کرن بلک در مصاحبه با گاردین اظهار داشت ما به رغم فعالیتهای طولانی مدت خود در زمینه های زیست محیطی هرگز دست به نافرمانی مدنی و اقداماتی مانند اشغال دفتر مسئولین نزده ایم. اما این بار ماجرا فرق میکند و پیگیریهای طولانی مدت ما و نامه های بسیاری که به اتفاق رهبران ادیان دیگر نوشته ایم مانع از توقف اقدامات مخرب زیست محیطی نشده است. وی افزود ما خواهان این هستیم که دولت در قبال حفاظت از محیط زیست مسئولیت اخلاقی به عهده بگیرد.

وی افزود بعد از پیگیریهای بی حاصل شخصی، از رهبران یهودی، مسیحی و بودایی تقاضا کردم با امضای یک نامه سرگشاده مراتب اعتراض خود را به آقای نخست وزیر در قبال حفر معدن اعلام کنند. اما این اقدامات به نتیجه نرسید و ما ناچار دفتر ایشان را تصرف کردیم.

کرن بلک به همراه هفت رهبر مذهبی دیگر دفتر نخست وزیر استرالیا در ملبورن را تصرف کرده اند و سوگند خورده اند تا زمانی که تکلیف این معدن روشن نشود و نخست وزیر مانع از ادامه پروژه نشود از دفتر نخست وزیر بیرون نخواهند رفت. یا اینکه نخست وزیر با توسل به زور آنها را بیرون کند.

آنها میگویند گازهای گلخانه ای ناشی از سوزاندن ذغال سنگهای بزرگترین معدن استرالیا نقض توافق نامه آب و هوایی پاریس است.
اشغال دفتر نخست وزیر در حالی ادامه دارد که رهبران مذهبی بیرون از دفتر ریاست جمهوری با حمل پلاکاردهایی از این ۷ نفر حمایت میکنند.