3072

بسته شدن فواره های تاریخی واتیکان قدمی برای صرفه جویی آب

مسئولان واتیکان ۱۰۰ فواره از جمله دو فواره تاریخی که شاهکار معماری دوران باروک در میدان سنت پیتر است را برای صرفه جویی آب بستند. واتیکان در این باره اظهار داشت دوران کم آبی و خشکسالی در راه است و باید تمام اقدامات لازم جهت صرفه جویی را انجام دهیم
گرمای طاقت فرسای تابستان در ایتالیا و نیز کاهش میانیگین بارش باران در دو سال گذشته دولت ایتالیا را وادار به بستن فواره های سطح پایتخت کرده است. علاوه بر این قرار است طرح سهمیه بندی آب به زودی در رم اجرا شود. بیش از یک میلیون از ساکنان رم مشمول طرح سهیمه بندی روزانه هشت ساعت آب شده‌اند.
مردم ایتالیا اقدام واتیکان در بستن فواره های میدان سنت پیتر را اعلام همبستگی واتیکان و حمایت معنوی این نهاد دینی از خود توصیف میکنند.
دغدغه های زیست محیطی و حفاظت از زمین و منابع آن از مهمترین مسائلی است که پاپ فرانسیس مجدانه پیگیر ان است و در اسنادی که منتشر میکند مسائل زیست محیطی را به عنوان اولین دغدغه خود مطرح میکند.