3718

شعبه دوم مسجد لیبرال در لندن

سیران آتش، وکیل مسلمانی که خود را فمینیست و فعال حقوق زنان معرفی میکند بعد از گشایش یک مسجد لیبرال در برلین اکنون قصد دارد مسجدی مشابه در لندن بگشاید. این وکیل ترکیه‌ای به لندن رفته است تا شرایط را برای گشایش مسجد لیبرال بسنجد.
مسجد لیبرال طبق تعریف خانم آتش مسجدی است که در آن رو به همگان اعم از سنی، شیعه، علوی، صوفیه و دیگر فرق اسلامی و حتّی هم‌جنس‌گرایان باز است. در این مسجد زنان و مردان به صورت مختلط و با پوشش‌های مختلف و حتّی بی‌حجاب در کنار هم نماز می‌خوانند.
او می‌گوید هر روز سیصد ایمیل به دستش می‌رسد که او را به ادامۀ کار تشویق می‌کنند، اما در مقابل هر روز سه هزار ایمیلِ پر از نفرت نیز دریافت می‌کند که در بعضی از آنها او را تهدید به مرگ کرده‌اند.
«دارالافتاء المصریه» و علمای الازهر با انتشار بیانیه و صدور فتوا با نفس وجود چنین مساجدی مخالفت کرده اند. آنها میگویند نماز خواندنِ مختلط زن و مرد با احکام اسلام مغایرت دارد و نقض ارزش‌های اسلامی راه مناسبی برای مبارزه با افراطی‌گری نیست. دپارتمان حقوقی دانشگاه الازهر مصر نیز پایه‌گذاری این مسجد لیبرالی را از اساس مردود خواند.
سازمان اسلامی «دیانت» ترکیه می‌گوید عملکرد این مسجد جدید با اصول و روش چهارده قرنۀ دین اسلام همخوانی ندارد و این آزمون و خطاها جز محرومیت و تخریب دین اسلام راه به هیچ‌جا نخواهد برد.
حتّی بعضی از رسانه‌های ترکیه آتش را به ارتباط با جنبش فتح‌الله گولن متّهم کرده‌اند. هرچند آتش منکر چنین ارتباطی است و می‌گوید تفسیر گولنی‌ها از دین اسلام بیش از حد محافظه‌کارانه است