Sharia-law-Billboard-300x200

مخالفت پارلمان آمریکا با لایحه جمهوریخواهان مبنی بر شناسایی رهبران افراطی مسلمان

پارلمان آمریکا طرح  جمهوریخواهان را مبنی بر مطالعه دکترین مذهب اسلام و نحله های فکری مختلف آن رد کرد. مخالفان این طرح را بر خلاف قانون اساسی آمریکا توصیف کردند. آنها میگویند این طرح میتواند منجر به هدف قراردادن بیشتر مسلمانان شود. این طرح با ۲۱۷ رای مخالف در مقابل ۲۰۸ رای موافق از دستور کار پارلمان آمریکا خارج شد. ترنت فرانک، سناتور حوزه انتخابی آریزونا این طرح را پیشنهاد داده بود. طبق این لایحه پنتاگون موظف به شناسایی رهبران مسلمان و تعیین نوع آموزه های آنهاست. پنتاگون بر اساس این لایحه باید گزارش دهد که آیا این رهبران مبلغ صلحند و یا اسلام«افراطی» را تبلیغ میکنند

دموکراتها انتقادهای سختی نسبت به این لایحه مطرح کردند و آن را طرحی تبعیض آمیز و «غیر-آمریکایی» خواندند. آنها میگویند این لایحه یجمعیت های بزرگ مسلمان را در معرض قضاوت و بدنامی قرار میدهد در حالی که ممکن است تنها تعداد کمی از افراد در این جمعیت ها به ترور معتقد باشند. از دلایل دیگر مخالفت دموکراتها به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا عنوان شده است. آنها میگویند چنین طرحهایی از اساس ضد امنیت ملی و تحریک تندروان و افراطیون مذهبی است