jifEh9eZxcdoQ8rza49HWg4HqAujl0AA

اظهار نگرانی رهبر کاتولیک های جهان از اتحاد روسیه و آمریکا

پاپ فرانسیس در مصاحبه با روزنامه ریپابلیکا درباره اتحاد روسیه و آمریکا ابراز نگران یکرد و آن را «بسیار خطرناک» خواند. وی گفت هر دوی رهبر آمریکا و روسیه درک اشتباهی از جهان دارند بخصوص در باره مسائلی مانند مهاجرت. وی رابطه بین این دو کشور را متاثر از اتحادهای دیگری خواند که در سطح جهان شکل گرفته، مثل اتحاد چین و کره شمالی، و یا اتحاد پوتین و بشار اسد در جنگ سوریه. پاپ این سخنان را چند روز بعد از دیدار ترامپ و پوتین در حاشیه نشسیت G-20 در هامبورگ بیان کرد. در این دیدار ترامپ طرح همکاری با پوتین بر سر مسائل امنیت فضای مجازی را مطرح کرد که بنا بر آن در صورتی که هر یک از دو کشور در این زمینه به مشکل برخوردند کشور دیگر ممتعهد به اقدامات مشترک امنیتی در فضای مجازی باشد.
این پیشنهاد در حالی مطرح شده است که آمریکا و روسیه بر سر مداخله سایبری در انتخابات آ»ریکا مورد اتهام است و هنوز این مناقشه حل نشده است وکنگره آمریکا قرار است تحقیقات در این زمینه را به زودی آغاز کند. پاپ فرانسیس در این مصاحبه اظهار داشت نشست G20 مرا بسیار نگران کرده است. این نشست وضعیت مهاجرت را در نیمی از کشورهای جهان از نسبت به قبل نیز وخیم تر میکند. پاپ فرانسیس در تاریخ ۱۳۰۰ ساله پاپهای کلیسای کاتولیک اولین پاپ غیراروپایی است. وی معتقد است وضعیت فقر و مهاجرت جهان امروز در همنشینی با ترس مردم و مسئولان کشورهای غربی از مهاجران وضعیت را برای پناهندگان بسیار دشوار خواهد کرد و آنها را بیش از پیش به حاشیه خواهد راند. پاپ فرانسیس از سران ۀ۲۰ خواست تا به مهاجران به چشم انسانهای در خطر و نیازمند نگاه کنند نه به چشم جنایتکار. ایتالیا که مقصد بیشترین مهاجران در اروپاست در نشست G20 از دیگر کشورهای خواسته است که در کاهش فشار مهاجران به این کشور کمک کنند.