2500

کلیسای انگلیس خواهان ممنوعیت فعالیت تبدیل درمانی شد

کلیسای انگلیس خواهان ممنوعیت درمان از طریق تغییر جنسیت  شد و این روش را به شدت محکوم کرد. به گفته رهبران کلیسا هدف از این نوع درمان آماده سازی زمینه‌های لازم برای تغییر گرایشهای جنسی است. این کلیسا این اقدامات را غیر اخلاقی و بالقوه آسیب زا توصیف کرد.

در پی انتشار خبری در هفته گذشته که کلیساهای پنجاهه انگلیس را متهم به سوء استفاده دینی از افراد و برگزاری مراسم درمانی جن گیری و تغییر گرایش مذهبی میکرد، رهبران کلیسای  انگلیس ضمن محکومیت این شیوه های تبلیغی از دولت خواستند تا مانع فعالیت این گروه های دینی در کلیساها شود و اعلام کردند این شیوه ها در جهان مدرن هیچ جایی ندارد و دین نیز امروز این روشها را مردود و شیادی میداند.

درمان تبدیلی معمولا به درمانهایی اطلاق میشود که هدف آن تغییر گرایشهای جنسی شخص و یا به طور کلی تغییر اساسی هویت فرد است. برخی کلیساهای  انگلیس و برخی از فرقه های دینی اعضای جامعه دگرباشان جنسی را ترغیب میکنند تا در جلسات دعا و نیایش  و دیگر فعالیتهای آنها شرکت کنند و به آنها نوید میدهند که  به این طریق از شر گناهانشان راحت خواهند شد.

یکی از افرادی که در این جلسات شرکت کرده است و به گفته خود مورد سوء استفاده دین یقرار گرفته و به همین دلیل مدتها در بیمارستان بستری بوده است میگوید این کلیساها از مشکلات روانی افراد بالغ و ضعف کسانی که نیازمند حمایت هستند سوء استفاده میکنند. انجمن روانشناسان انگلیس، رویال کالج رواندرمانگران و دیگر نهادهای مسئول سلامت روان نیز برلزوم دخالت دولت در پایان دادن به این جلسات تاکید کرده اند.