law-1063249_640

الغای قانون تک مذهبی در مدارس آفریقای جنوبی

دادگاه عالی ژوهانسبورگ قانون تک مذهب بودن مدارس این کشور را ملغی کرد. بنا بر حکم جدید این دادگاه مدارس دولتی آفریقای جنوبی از این پس اجازه ندارند دروس یک دین خاص را تدریس کنند و ادیان دیگر را کنار بگذارند. دادگاه عالی ژوهانسبورگ این حکم را بر اساس پرونده  شکایت  گروه سازماندهای تعلیمات دینی و دموکراسی یا OGOD صادر کرده است. این گروه مخالف هرگونه انحصار مذهبی در مدارس دولتی است و انحصار تعلیمات دینی در مدارس را نقض آژادی مذهبی و تبعیض آمیز میداند. گروه OGOD علیه شش نهاد مسیحی شکایت کرده است و خواهان کاهش نفوذ آنها در مدارس دولتی شده است. بر اساس حکم این دادگاه مسئولان دولتی موظفند بر قوانین محلی مدارس دولتی نظارت کنند و مراقب حسن اجرای حکم عدم انحصار  آموزش دینی در مدارس شوند. آنها همچنین وظیفه دارند اقدامات لازم برای برابری دین یدر مدارس را انجام دهند. این رویکرد ممکن است در کشورهای دیگر کار ساده ای به نظر برسد اما در آفریقای جنوبی کاری بسیار دشوار است. اکثریت جمعیت آفریقای جنوبی مسیحی هستند و مخالفان سرسخت این حکم میگویند بر اساس قانون اساسی آفریقای جنوبی مدارس دولتی اجازه دارند یک هویت دینی مشخص و ثابت داشته باشند و در جهت تقویت و ترویج هویت دینی دانش آ»وزان خود نیز بکوشند.