5184 (1)

ثبت الخلیل در فهرست میراث جهانی یونسکو

سازمان فرهنگی یونسکو شهر باستانی الخلیل و مسجد ابراهیمی واقع در کرانه باختری رود اردن را به نام میراث فرهنگی کشور فلسطین ثبت جهانی کرد و آنها را مکان حفاظت شده نامید. این اقدام خشم اسرائیل را برانگیخته است.

یهودیان این شهر را حبرون و مسلمانان آن را الخلیل می‌نامند.

از جمله مناطقی که تحت حفاظت قرار گرفته یکی از زیارتگاه‌های یهودیان است که آن را “غار آباء” می‌خوانند. این زیارتگاه از تعدادی تونل یا غار زیرزمینی تشکیل شده و به اعتقاد یهودیان، ابراهیم پیغمبر آن را برای مدفن خود خریداری کرد..

از دوازده کشور عضو کمیته ثبت آثار جهانی تنها سه کشور به این قطعنامه رای منفی دادند. این قطعنامه با رای مخفی اعضای یونسکو تصویب شد. بر اساس این قطعنامه شهر الخلیل در فهرست آثار «در معرض خطر» ثبت شده است.  آثاری که در این فهرست ثبت میشوند مشمول دریافت کمکهای فوری سازمان خواهند شد.

در قطعنامه پیشنهادی فلسطینیان، بر هویت اسلامی بخش قدیمی این شهر تاکید شده و آمده است که این بخش از الخلیل با گذشت قرن‌ها تغییرات اندکی کرده است.

تشکیلات خودگران فلسطینی دولت اسرائیل را متهم کرده است که از احداث شهرک یهودی نشین در این منطقه تاریخی جلوگیری به عمل نیاورده و در نتیجه، هویت و بافت تاریخی آن را به مخاطره انداخته است.