pexels-photo

نمایشگاه تاریخ ادیان جامعه آمریکا در موزه ملی واشنگتون

آمریکا در برهه‌ای از تاریخ خود قرار دارد که تعارضات مذهبی در بالاترین حد خود قرار دارد. از یک سو نبرد بین  متدینان و افراد بی دین در جریان است، افرادی که برای جدایی کامل دین از حیات سیاسی و اجتماعی تلاش میکنند و متدینانی که خواهان آزادی مذهبی و حق برگزاری آشکار آیینها و مراسم مذهبی در اجتماع هستند. از طرف دیگر تعارضهای بین دینداران و اختلافات مذهبی است که باعث افزایش ستیزهای دینی شده است. مسیحیانی که حف دینداری را برای خود قائلند اما از قدرت گرفتن مسلمانان در هراسند و یا جنبشهای دینی ضد یهودی که به نمادهای یهودیت حمله میکنند. این شرایط اب روی کار آمدن دولت ترامپ که از سوی مسیحیان محافظه کار حمایت میشود به مراتب وخیم تر شده است.

در چنین فضایی موزه ملی آمریکا تصمیم گرفته است با برگزاری نمایشگاه «ادیان در گذر زمان در آمریکا» از دینداران و بی دینها دعوت کند تا برای مدت کوتاهی هم که شده است آتش بس اعلام کنند و به تحول دین در جامعه ا»ریکا از بدو پیدایش تا اکنون بپردازند. این نمایشگاه که به تحول دین از زمان ورود اولین مهاجران اروپایی به خاک آمریکا پرداخته، نشان میدهد که تاریخ آمریکا را فقط پیوریتنها، کوئیکرها و آنجلیکنها نساخته اند بلکه بسیاری دیگر از ادیان و فرقه ها در ساخته شدن این جامعه فعال بوده اند. پیتر منسو، برگزار کننده این نمایشگاه میگوید روایت تاریخ آمریکا بدون روایت تاریخ مذاهب در این کشور امکان پذیر نیست و ما نمیتوانیم به چرایی اهمیت دین در جامعه امروز آمریکا بدون فهم تاریخ تحول ادیان در این کشور پی ببریم. وی در این باره افزود تاریخ ادیان در آمریکا را نباید فقط به حضور مسیحیان و فرقه های مختلف آن محدود کرد. ادیان مختلف در آمریکا تاریخ پرباری دارند و جامعه امروز ا»ریکا حاصل جنگها، همزیستیها، دوستیها و تعاملات مختلف ادیان مختلف است که در این نمایشگاه که در موزه ملی آمریکا برگزار میشود تلاش شده است تا چشم انداز گسترده تر و واقعی تری از آن به معرض نمایش گذارده شود. در این نمایشگاه همه ادیان از مسیحیت تا یهودیت و اسلام و سیک و هندو و بودایی حضور دارند. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند تاریخ آ»ریکا نشان میدهد که این کشور همواره پناهگاه امن کسانی بوده است که از آزارهای دینی گریزان بوده اند و به دنبال جایی بوده اند که بتوانند در آرامش و آژادانه به دین خود عمل کنند.