hijabgirl

قانون جدید مدارس ویرجینیا: حق استفاده از حجاب اسلامی به شرط اجازه نامه رسمی والدین

مسئولان آموزش و پرورش ایالت ویرجینیای آمریکا بخشنامه ای صادر کردند که بر اساس آن دانش آموزان مسلمان تنها در صورتی از حق پوشش اسلامی برخوردار خواهند بود که نامه رسمی امضاء شده از والدین خود مبنی بر تایید مسلمان بودن ارائه دهند. بر اساس این بخشنامه آنها دو دانش آموز را که نامه رسمی از والدین خود به همراه نداشتند توبیخ کردند و  آنها را تهدید کردند که در صورت استفاده از حجاب حق شرکت در کلاسهای درس را ندارند.
این دو دانش آموز به سرویس جهانی اخبار ادیان گفتند این برخورد مسئولان مدرسه آنها را بسیار خجالت زده کرده است و در وضعیت دشواری قرار داده. یکی از دانش آموزان میگوید وقتی به مسئولان گفته است حاضر به ارائه چنین نامه ای نیست به او اجازه حضور در کلاس های درس را نداده اند. وی میگوید این نوع برخورد بسیار خشونت آمیز است و هیچ معنایی ندارد که دانش آموزان برای حق آزاد انتخاب پوشش خود، نامه تاییدیه دینداری تحویل مراجع آموزشی دهند.
این دو دانش اموز به رغم تهدیهای مسئولان مدرسه از ارائه چنین نامه ای سرباز زده اند و آن را نقض اساسی حقوق انسانی خود اعلام کرده اند. آنها میگویند اینکه والدین ما باید دین ما را تایید نکند به اندازه کافی غیر منطقیست. حجاب اسلامی نماد دین ماست و روزه گرفتن نیز از وظایف دینی ماست و برای اجرای دستور شرع به اجازه نامه والدین نیاز نداریم.
دبرا کتز، وکیل مدافع حقوق بشر در واشنگتن در این باره اظهار داشت این بخشنامه از اساس غیر قانونی و جاهلانه است و رفتار مسئولان مدرسه با دو دانش آموز مسلمان رفتاری خشن، غیرقانونی و نادرست است. وی افزود اینکه برای اثبات دین فرد درخواست شاهد و نامه رسمی از والدین داشته باشند درخواستی بدعت گذارانه و غیر قانونی و نادرست است
مایک مالگرو، سرپرست مدارس عمومی ناحیه از والدین این دانش اموزان عذر خواهی کرده است و گفته است این بخشنامه به دلیل سوء تفاهم از قانون قبلی مدرسه صادر شده است. بر اساس قانون قبلی دانش اموزان مسلمان با صدور اجازه نامه از سوی مدرسه، حق برگزاری مراسم نماز در مدرسه را داشتند.