vatican-city-2278859_640

گزارش مجله تایم درباره نسل جدید کشیشان کلیسای کاتولیک

مجله تایم به تازگی گزارشی درباره نسل جدید کشیشان کلیسای کاتولیک منتشر کرده است که تحت رهبری متفاوت و پویای پاپ فرانسیس سبب رونق کلیسای کاتولیک  خواهند شد. این موج جدید روحانیون فاصله بسیاری از ایده های سنتی  کشیشی کلیسای کاتولیک دارند. بنا بر این گزارش این کشیشان تمرکز بیشتری بر مراسم عبادی دارند و به اصول موضوعه کلیسا چندان پایبند نخواهند بود، این کشیشان نسل جدی قرار است به جای نصیحت و ارشاد از در تعامل و گفتگوهای دو جانبه با مردم وارد شوند و به جای تحذیر و موعظه درباره جهنم، جلسات دعای کلیسا را صرف بشارت های کتاب مقدس کنند.

در گزارش تایم آمده است پاپ فرانسیس نسل جدیدی از کشیشان را تربیت کرده است که به جای پوشیدن لباده های گشاد، تی شرت و شلوار جین به تن دارند و به جای آموزه های سنتی کلیسا درباره مسائل روز مردم با آنها گفتگو میکنند. هرچند شمار کلی کاتولیک ها و روحانیون کاتولیک در آمریکا در مقایسه با سالهای بعد از جنگ جهانی دوم کاهش یافته است ، اما در مقایسه با چند سال اخیر عده بیشتری در آمریکا به کلیسای کاتولیک جذب شده اند. در سالهای اخیر نه تنها تعداد کشیشان افزایش یافته است بلکه میانیگین سنی آنها از ۳۷ سال به ۳۴ سال کاهش یافته است که بیان کننده یک تغییر اساسی و مهم در مشخصات جمعیت شناختی است. این نسل جدید از کشیشان از گفتگو کردن درباره  دین خود، بیرون رفتن با دوستانشان و یا  به میخانه رفتن نیز احساس گناه نمیکنند. برای این نسل جدید از کشیشان هر فضا و مکان و موقعیتی فرصتی است برای تبلیغ دین، آنها میگویند زمان آن رسیده است که دین از چهاردیواری کلیسا آزاد شود و در تمام جامعه نفوذ کند. کشیشان جدید میگویند زمان آن رسیده است که ما با مردم به خیابان و فروشگاه و پارک و تئاتر برویم، آنها به اندازه کافی به کلیسا آمده‌اند.
هرچند پاپ بندیکت نیز اصلاحاتی را در ساختار کلیسای کاتولیک آغاز کرده بود، اما این اصلاحات تحت رهبری پاپ فرانسیس به مسیرهای جدیدی هدایت شده است.