graphics-882726_640

سه و نیم میلیون دلار غرامت هزینه مخالفت اسلام هراسان با ساخت مسجد در یکی از مناطق شهری ایالت نیوجرسی

برناردز تون شیپ، یک منطقه مجلل شهری در ایالت نیوجرسی در دادگاه محکوم به پرداخت سه و نیم میلیون دلار به جامعه اسلامی بسکینگ ریج شد. شهرداری این شهر پیش از این مانع ساخته شدن مسجد در این منطقه شده بود. بر اساس گزارش دادگستری ناحیه، جامعه اسلامی شهر اکنون علاوه بر دریافت خسارت مجاز به ساختن مسجد خواهد بود. شهرداری این شهر با ساختن عبادتگاه در محلات مسکونی این شهر به شدت مخالف است. جامعه اسلامی ادعا کرده بود که برناردز تون شیپ قوانین ساخت و سازش را برای اینکه مانع ساخنه شدن مسجد در این ناحیه شود تغییر داده است. داگستری شهر نیز سال ۲۰۱۶ اتهام مشابهی علیه مقامات این منطقه مطرح کرده بود. دادگستری مقامات این شهر را متهم کرده بود که این تبعیض را فقط نسبت به مسلمانان اعمال میکند و با پیروان ادیان دیگر رفتار متفاوتی دارد.
پیشنهاد ساخت مسجد از سوی جامعه اسلامی بسکینگ یج سال ۲۰۱۲ مطرح شده بود. جامعه اسلامی در این مدت در ۳۹ جلسه عمومی برای دفاع از طرح ساخت مسجد شرکت کرد اما در این مدت مورد حمله گسترده اسلام هراسان قرار گرفت و رسانه های اجتماعی و روزنامه های در این مدت برای تغییر دادن نظر مردم منطقه نسبت به ساخت مسجد و مسلمانان از هیچ کوششی فروگذار نکردند. جامعه اسلامی که هیچ جایگزین دیگری در برابر این حملات و مخالفتها نداشت عاقبت در مارس ۲۰۱۶ به دادگاه شکایت کرد و حق ساخت مسجد را از دادگاه و شورای شهرسازی منطقه اتخاذ کرد.