download

رونمایی یک کشیش-ربات در آلمان

پانصد سال بعد ازاینکه خبر انقلاب اصلاحات دینی از طریق صنعت جدید چاپ،از شهری کوچک در آلمان در سراسر اروپا منتشر شد، تکنولوژی بار دیگر سنت های دینی را در شهر کوچک ویتنبرگ آلمان به چالش کشیده است
آلمانی ها در جشن پانصدمین سال اصلاحات دینی که با آویختن تومار تزهای لوتر بر در کلیسای کاتولیک آغاز شد، از یک روبات کشیش پرده برداری کردند. این روبات به پنج زبان دعا میخواند و از لا به لای انگشتانش هنگام تقدیس کردن مومنان نور بیرون می‌آید
این روبات با نام Bless U-2 بحثهای زیادی را درباره آینده کلیسا و نقش هوش مصنوعی در دینداری و برگزاری مراسم دینی برانگیخته است.
استفان کربس از کلیسای پروتستان به گاردین گفت ما از مردم خواستیم که به این موضوع فکر کنند آیا میتوانند بپذیرند به جای یک انسان یک ماشین آنها را متبرک کند؟ این روبات در قسمت سینه یک صفحه نمایش حساس به لمس، دو دست و یک سر دارد و در ده روز گذشته به ۵ زبان آلمانی، فرانسه، اسپانیایی، انگلیسی و لهستانی مومنان را برکت داده است. عبادت کنندگان میتوانند انتخاب کنند که صدای این روبات زنانه باشد یا مردانه.
این روبات دستانش را بالا می‌آورد و در حالیکه از آنها نور ساطع میشود آیه ای از کتاب مقدس را میخواند و میگوید: «خدا تو را برکت دهد و حفظ کند». یک روبات جایگزین نیز در صورت خراب شدن روبات کشیش در دسترس است.
کربس در این باره گفت این ایده بحثهای زیادی برانگیخته است. مردم خیابان هم کنجکاوند و هم علاقمند. آنها از این ربات استقبال کره ان و نظر موافقی نسبت به آن دارند. اما افرادی که غالبا به کلیسا میروند گمان میکنند ما میخواهیم کشیشهای واقعی را با کشیش روباتی جایگزین کنیم. بیشتر مخالفان این روبات افراد کلیسا برو هستند.
کربس و همکارانش در حال بررسی بازخورد مسیحیان نسبت به این پدیده هستند. آنها در عین حال میگویند گمان نمیکنند این کشیش روباتی بتواند جوابگوی بحران کمبود کشیش در اروپا باشد. آنها به گاردین اظهار داشتند یک ماشین هرگز نمیتواند جایگزین مراقبتها و حمایتهای انسانی باشد و ما قصد نداریم کلیساهایمات را روباتیزه کنیم اما به این کار نیز همچون گشودن چشم اندازی الهیاتی به ماشین نگاه میکنیم.