4096

نخست وزیر کانادا: پاپ از بومیان این کشور عذرخواهی کند

نخست وزیر کانادا از پاپ برای سفر به این کشو به منظور عذرخواهی کلیسای کاتولیک از بومیان کانادایی دعوت کرد. کلیسای کاتولیک متهم است که از دو قرن گذشته با کودکان بومیان کانادا در مدارس بدرفتاری کرده است.
.
این کلیسا متهم است که از اواخر قرن نوزدهم میلادی، حدود ۳۰ درصد از بومیان کانادا، یا به عبارتی ۱۵۰ هزار کودک را از والدین خود جدا کرده است در مدارس شبانه روزی تحت آموزش های فرهنگی جهت دار قرار داده است تا از فرهنگ و زبان اجدادی خود دور و در فرهنگ مسیحی استحاله شوند.
بودجه این مدارس برای مدت بیش از یک قرن توسط دولت تامین می شد اما بسیاری از آن ها از سوی کلیساها و عمدتا کلیساهای کاتولیک اداره می شدند.
نخست وزیر کانادا بعد از ملاقات خصوصی با پاپ فرانسیس به خبرنگاران گفت درباره این دعوت اظهار داشت: من به پاپ فرانسیس گفته ام که برای مردم کانادا دوستی و آشتی واقعی با بومیان تا چه حد اهمیت دارد و به ایشان تاکید کرده ام که عذرخواهی کلیسای کاتولیک از این مردم تا چه حد میتواند در برقراری روابط دوستانه بین مردم این کشور مهم باشد.
کمیسیون حقیقت و مصالحه کانادا در گزارشی در سال ۲۰۱۵، دور نگه داشتن کودکان بومی از والدینشان را ‘نسل کشی فرهنگی’ توصیف کرده بود.

این کمیسیون برای مصالحه با بومیان، ۹۴ پیشنهاد مطرح کرده بود که یکی از آن ها عذرخواهی رسمی پاپ از بازماندگان و نوادگان آنان بود، به دلیل آنچه این کمیسیون’نقش کلیسا در سوء استفاده روانی، فرهنگی، عاطفی، جسمی و جنسی’ عنوان کرد.