Wearesikhs

کمپین «ما سیک هستیم»: راهکار سیک های آمریکا برای مقابله با جرائم ناشی از نفرت دینی

سیک های آمریکا برای متوقف سازی جرائم ناشی از نفرت دینی کمپین آگاهی بخشی تشکیل داده‌اند. هدف این کمپین ارائه توصیه‌هایی به جامعه سیک هاست، همچنین برگزاری جلساتی که افراد بتوانند درباره عقاید و هویتشان با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر کنند. سیک ها اغلب در جامعه آمریکا قربانی جرائم ناشی از نفرت هستند به ویژه بعد از یازده سپتامبر این وضعیت شدیدتر شده است. دلیل خشونتهایی که علیه سیک ها اعمال میشود ظاهر پوشش آنهاست که شبیه به مسلمانان هستند. این کمپین با نام « ما سیک هستیم» چند سال پیش از سوی رهبران و خانواده های سیک در امریکا تشکیل شد اما باردیگر با افزایش یافتن خشونت ها برنامه های جدیدی در قالب این کمپین قدیمی تعریف شده است.
مردان سیک همه موظف به گذاشتن محاسن و استفاده از عمامه هستند و این دو نماد برابری در میان آنهاست. به دلیل همین ظاهر اغلب آمریکائیهای اسلام ستیز سیک ها را با مسلمانان اشتباه میگیرند و علیه آنها دست به خشونت میزنند.
دکتر راجوانت سیک، یکی از سازمان دهندگان این کمپین که دندانپزشک است گفت هدف از این کمپین پایان دادن به جرائم ناشی از نفرت علیه سیک هاست که کمابیش از زمان یازده سپتامبر به این سو شروع شد و روز به روز شدت یافت. تبلیغات این کمپین در فاکس نیوز، سی ان ان و دیگر ایستگاه های تلویزونی آمریکا در فرسنوو کالیفرنیا که مقر اصلی سیک‌های آمریکاست پخش می‌شود. پیام این تبلیغات آشنا سازی مردم آمریکا با عقاید سیک و شباهت آنها با ارزش های آمریکایی است. در این تبلیغات از خشونتها و جرائمی که علیه سیک ها صورت میگیرد حرفی به میان نمی‌آید. از یازده سپتامبر ۲۰۰۹ تا کنون سیصد جرم ناشی از نفرت علیه سیک ها در آمریکا صورت گرفته است. اقرار است این کمپین به صورت آن لاین نیز به زودی فعال شود و در شهرهای دیگری که سیک ها زندگی میکنند نیز گسترش یابد.
اعضای جامعه سیک قرار است در قالب این کمپین به آمریکائیها یادآور شودکه کودکان آنها نیز با همان ارزشهایی تربیت میشوند که کودکان آمریکایی از جمله برابری جنسیتی، مدارای دینی و فرهنگی و آزادی دینی. رهبران این کمپین میگویند در تبلیغات خود از احزاب سیاسی جمهوریخواه و دموکرات مشاوره میگیرند و هیچ اشاره ای نیز به دونالد ترامپ نخواهد شد. دونالد ترامپ به دلیل ادبیات ضد مهاجر خود بحث های زیادی را در جامعه آ»ریکا برانگیخته است و از این جهت مورد انتقاد اقلیت های مذهبی و فرهنگی و مهاجران است.