1400

خدمان خشکشویی هدیه پاپ فرانسیس به فقرای رم

پاپ فرانسیس اخیرا در ادامه سلسله برنامه های خود جهت حمایت از فقرای شهر رم خشکشویی رایگان در واتیکان دایر کرده است، وی پیش از این برای حل مسئله اسکان، بهداشت عمومی و مراقبت های پزشکی اقدام به ساخت حمام های عمومی، درمانگاه، ساخت خوابگاه  وافتتاح رستورانهای رایگان کرده بود.

پاپ فرانسیس  با اختصاص شش ماشین لباسشویی به مرکز سنت ایجیدیو در مرکز شهر این امکان را برای فقرا فراهم آورده است تا لباسهای خود را رایگان تمیز کنند. در این مرکز خدمات خشکشویی، تعمیر لباس و اتو نیز به طور رایگان ارائه میشود.
وی در این باره اظهار داشت قصدش از این کار بازگرداندن کرامت به تعداد زیادی از برادران و خواهران دینی خود است.

2906
واتیکان نیز با صدور بیانیه ای گفت این برنامه به منظور خدمات رسانی به فقیرترین افراد جامعه به ویژه افراد بی خانمان اجرا شده است، تا بتوانند لباسها و پتوهای خود را تمیز و بهداشتی کنند و از بیماریها در امان بمانند.
این خشکشویی در محل بیمارستان سابق نزدیک واتیکان دایر شده است که توسط موسسه سنت ایجیدیو اداره میشود. در این مکان علاوه بر خدمات خشکشویی خدمات درمانی و پیرایشی نیز ارائه خوواهد شد.
پاپ فرانسیس دو سال قبل یک آرایشگاه و یک حمام عمومی و یک خوابگاه در حوالی میدان سنت پیتر به بی خانمانهای رم اختصاص داده بود. وی در هفتاد و هشتمین سالگرد تولد خود صدها کیسه خواب به کارتن خوابهای رم و واتیکان بخشید.