2500

صد ضربه شلاق، مجازات همجنسگرایی در اندونزی

مجلس محلی استان آچه اندونزی روز شنبه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن همجنسگرایی جرم محسوب شده و مرتکبان اعم از زن یا مرد به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می شوند.

هفته گذشته حکم شلاق دو مرد همجنسگرا که با گزارش همسایگان به پلیس اسلامی معرفی شده بودند در ملاء عام در این کشور که بیشترین جمعیت مسلمان جهان را داراست اجرا شد.

حکم صد ضریه شلاق پیش از این تنها برای زنای محصنه قابل اجرا بود اما دولت جدید استان آچه قانون جدیدی را تصویب کرده است که طبق آن افراد همجنسگرا نیز به شلاق محکوم میشوند.

آچه تنها استان در اندونزیست که حاکمان محلی آن اجازه دارند به موازات قوانین رسمی کشور قوانین شریعت را تصویب و اجرا کنند. این حق از سال ۲۰۰۱ در نتیجه قدرت گرفتن جنبشهای جدایی طلبانه در این منطقه از سوی دولت مرکزی به این استان اعطا شد.

این استان واقع در شمال جزیره سوماتراست و ۲ درصد از جمعیت ۲۵۰ میلیونی اندونزی را به خود اختصاص داده است.

قانون ضد همجنسگرایی در این استان در سال ۲۰۱۴ تصویب شد. فعالان حقوق بشر این قانون را نقض آزادی افراد میدانند و از جوکو جکوی رئیس جمهور این کشور درخواست کرده اند برای توقف اجرای این قانون مداخله کند.

در قانون تصویب شده، به دلیل فشار دولت جاکارتا مجازات مرگ و سنگسار برای همجنسگرایان در نظر گرفته نشده است