Buddhist

بیانیه رهبران بودایی در مخالفت با دولت ترامپ

اساس دین بودایی بر صلح و محبت است اما برخی رهبران بودایی میگویند این بدان معنا نیست که بوداییها باید در مواجهه با درد و رنج انسانها منفعل باقی بمانند و اعتراض نکنند. در همین راستا گروهی از رهبران بودایی با تشکیل بنیاد «دعوت به عمل» از بوداییان سراسر جهان خواسته‌اند تا اعتراض خود را نسبت به قوانین و دستورات تبعیض آمیز دونالد ترامپ اعلام کنند. آنها معتقدند دولت ترامپ برای اقلیت های آسیب پذیر جامعه آمریکا مشکلات بسیاری ایجاد کرده است و سیاستگذاریهای او در جهت محروم کردن بیشتر به حاشیه رانده شدگان است. رهبران بودایی آمریکا از بودائیان و پیروان ادیان دیگر خواسته اند با تمام توان و با شجاعت علیه قوانی تبعیض آمیز دولت ترامپ اعتراض کنند و دست به اقدام عملی بزنند. آنها میگویند این قوانین تبعیض آمیز به آمریکا محدود نخواهد شد و به تعارضهای بین المللی دامن خواهد زد و حتی محیط زیست را نیز متاثرز خواهد کرد.در این بیانیه که از سوی سیزده رهبر بلند پایه و شهیر بودایی منتشر شده است بر لزوم ایستادگی در برابر ظلم تاکید بسیار شده است.
بودائیان به هیچ حزب مشخص رسمی در هیچ کشوری تعلق ندارند و در این بیانیه نیز با حفظ استقلال خود مردم را مخاطب خود قرار داده اند. در این بیانیه آ»ده است ما فریاد مظلومیت اقلیت های فدینی و فرهنگی و نژادی را در آ»ریکای امروز شنیده ایم و بر خود واجب میدانیم تا مسئولانه از آنها در برابر ستمکاران حمایت کنیم زیرا رنج آنها را رنج خودمان میدانیم.