PopeTobinPanhandlers1

اختلاف رهبران کلیسای کاتولیک با پاپ فرانسیس بر سر معضل تکدی گری

تکدی گری یکی از مسائل مورد اختلاف کلیسای کاتولیک آمریکا و واتیکان است. در حالی که توماس توبین، اسقف اعظم کلیسای کاتولیک راد ایسلند آمریکا معتقد است نباید به متکدیان کمک کرد، پاپ فرانسیس مسحیان را به کمک کردن به متکدیان سفارش میکند. این مساله سالهاست به موضوع مورد اختلاف واتیکان و کلیساهای کاتولیک آمریکا تبدیل شده است، هرچند در ادیان دیگر از جمله اسلام نیز همواره رویکردهای مختلفی به این معضل اجتماعی وجود داشته و بحث های اخلاقی بسیاری پیرامون آن شکل گرفته است. در ادیان مختلف معمولا از تکدی و تکدی گری به عنوان امری مذموم نهی شده است. اما پاپ فرانسیس یک ماه پیش در مصاحبه ای با یک نشریه ایتالیایی بار دیگر به مسیحیان توصیه کرد تا به متکدیان کمک کنند. وی گفت به رغم دلایل بی شماری که در مذمت کمک کردن به این افراد آورده می‌شود من معتقدم باید از آنها دستگیری شود. وی گفت برای این کار دلیل ساده ای وجود دارد: کمک کردن به دیگران همیشه کار درستی است. وی افزود انسان باید بی هیچ تردید و سوالی کار خیر انجام دهد و به نیازمندان کمک کند. رهبران کلیساهای دیگر با این نظر پاپ موافق نیستند. اسقف توبین در نوشتاری در مخالفت با نظر پاپ دلایل مخالفت خود در کمک به متکدیان را برشمرده است و از جمله آسیب به عزت و کرامت انسانی را مهمترین دلیل عنوان کرده است. از طرفی وی معتقد است انسانی که به متکدیان کمک میکند دچار احساس کاذبی میشود که از کار خیر واقعی حاصل می‌آید و همین مساله را سبب خودبرتر پنداری کمک کننده و آسیب بیشتر به عزت نفس افراد فقیر می داند.