3024

امتناع خانواده تاسمانیایی از پرداخت مالیات برای زمینهایی که مالکشان خداست

یک خانواده زنبوردار و کشاورز تاسمانیایی از پرداخت مالیات معوق هفت ساله خود به دولت با این استدلال که زمین متعلق به خداوند است امتناع کرده است/
خانواده بیریپوت که مالک مزرعه عسل ملیتا واقع در منطقه توریستی شمال تاسمانیاست در نامه ای که به مقامات شهرداری نوشته اند گفته اند آنها هیچ مالکیتی بر زمین ندارند و پرداخت هرگونه عوارض و مالیاتی از نظر آن پرداختن باج به «خدایی دروغین» است.
شهرداری این منطقه نیز روز سه شنبه ۱۴ مارس با حکم دادگاه این مزرعه را به مزایده گذاشته است تا جریمه ۱۰۹۷۸ دلاری این خانواده از محل فروش مزرعه تامین شود. کاریج پرکینز شهردار منطقه دره میندر با اعلام تاسف از صدور این حکم گفت این خانواده چاره دیگری برای ما نگذاشته اند و در صورتی که تا چند روز آینده مالیات خود را نپردازند ناچار از اجرای حکم خواهیم بود.
فانی بریپوت گفت یا ما عمیقا به آموزه های مسیحیت ایمان داریم که در این صورت پرداخت مالیات زمین به شهرداری عملیست بر خلاف فرمان خدا و یا ایمان نداریم و تنها به ظاهر خود را مسیحی میدانیم. به هر حال ما بین دستور شهردار و دستور خدا مطیع امر پدر آسمانی خود هستیم.
این خانواده سال ۱۹۸۰ به تاسمانیا مهاجرت کرده است و از سال ۲۰۱۲ از پرداخت مالیات امتناع ورزیده اند. شهرداری پیش از این اتوموبیل و برخی از دارائیهای منقول این خانواده را به ازای بدهیهای خانواده بریپوت مصادره و به فروش رسانده بود.