5616 (2)

مجازات حبس ابد در گجرات هند برای کشتن گاوهای مقدس

• رهبر یکی از ایالات هندوستان اعلام کرد کشتن گاوها و انتقال گوشت گاو و خرید و فروش آن به زودی با مجازات حبس ابد همراه خواهد بود، این سختگیرانه ترین مجازاتی است که تا کنون در هندوستان برای کشتن حیوانات مقدس در نظر گرفته شده است.
ویجی روپانی، فرماندار گجرات، گفت دولت وی هفته آینده لایحه ای را تصویب خواهد کرد که طبق آن هرگونه قصابی و کشتن گاوها و جرایم مرتبط با این حیوان اشد مجازات را به همراه خواهد داشت. مجازاتی که در حال حاضر قانون در نظر گرفته است پرداخت جریمه ۵۰ هزار روپیه ای و ۷ سال زندان است.
روپانی کفت قصد داریم این قانون را به صورت جدی و سختگیرانه اجرا کنیم، وی که عضو خزب ملیگرایان هندو است پیش از این نیز با راه اندازی کمپینهایی خواستار ممنوعیت کشتار گاوها در هندوستان شده بود. ایالات دیگری نیز در هندوستان هستند که مجازاتهای سنگینی برای کشتن و معامله گوشت گاو تصویب کرده اند از جمله در ایالت کشمیر معامله گوشت گاو و هرگونه همکاری در کشتن و داد و ستد گاوها ده سال زندان در پی دارد.