moviewatchers

فیلمهای مسیحی ۲۰۱۶و ۲۰۱۷ مورد علاقه آمریکائیها

سال ۲۰۱۶ سال پرباری در صنعت فیلمسازی آمریکا بود و در این میان فیلمهای با مضمون مذهبی نیز با استقبال بسیاری رو به رو شدند. گروه بارانا فهرستی از فیلمهای مسیحی ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ جذاب که مورد استقبال عموم آمریکائیها قرار گرفته‌اند را تهیه کرده است. ازجمله این فیلمهای مردم پسند میتوان به انیمیشن زوتوپیا و یافتن دوری اشاره کرد. هر دوی این فیلمها با استقبال ۳۰ درصدی پروتستانها مواجه بودند. فیلم جنگ داخلی نیز در میان فیلمهای مورد پسند جماعت مسیحی آمریکا قرار گرفت. معجزه هایی از بهشت نیز در این فهرست قرار دارد. از دیگر فیلمهای با مضمون دینی میتوان به خودکشی اسکوائد، ایکس-من اشاره کرد. استخر مرگ نیز از جمله فیلمهایی است که با استقبال پیروان کلیسای اونجلیک رو به رو شد.
تصویری که هالیود در سالهای گذشته از مسیحیت ارائه کرده است همواره با مخالفتهایی در میان مسیحیان مواجه بوده است. یازده درصد از آمریکائیها معتقدند تصویرپردازی هالیود از مسیحیت منفی است و ۱۳ درصد نیز نظر مثبت نسبت به فیلمهای مسیحی هالیوود دارند. ۱۵ درصد نیز این تصویرپردازی را خنثی ارزیابی کرده اند و ۲۸ درصد نیز همزمان نحوه پرداختن هالیوود به موضوعات مسیحی را هم دارای جنبه های مثبت هم منفی ارزیابی کرده اند. و ۲۲ درصد نیز درباره نقد این آثار اظهار بی اطلاعی کرده اند و میگویند نظری درباره رویکرد هالیوودد به مسیحیت ندارند. علیرغم این نظرات از هر ده آمریکایی یک آمریکایی معتقد است که هالیوود نگاهی کلیشه ای به موضوع دین دارد. آمار نشان میدهد که ۱۶ درصد از آ»ریکائیها بعد از دین فیلمهایی با مضمون مسیحیت زاویه دید خود را نسبت به این دین تغییر داده اند و خود را دیندارتر توصیف کرده اند.