pastors

افزایش میانگین سنی کشیشان، بحران جدی کلیسای کاتولیک

بر اساس آمار تازه منتشر شده در نشریه کشیشان کلیساهای آمریکا، در مقایسه با دهه ۸۰ و ۹۰ تعداد بسیار کمتری از مسیحیان مایل به کشیش شدن هستنددر حالیکه پیش از این متوسط سن کشیشان ۴۰ سال بود اکنون این متوسط سن افزایش یافته است و نشان می‌دهد جوانان کمتر به حوزه‌های علمیه کشیشان وارد می‌شوند. . هرچند مقام کشیشی در آمریکا از اعتبار اجتماعی و امنیت رفاهی و شغلی بالایی برخوردار است اما ظاهراً جوانان آمریکایی دیگر کشیش شدن را به عنوان شغل جذاب نمیدانند. این تحقیق نشان میدهد که اکنون متوسط سن کشیشان آمریکایی ۵۵ سال است در حالیکه تحقیق مشابهی که در سال ۱۹۹۲ انجام شد متوسط سن کشیشان را ۴۴ سال اعلام کرده بود. به گفته کارشناسان ممکن است این کاهش تعداد مرتبط به تفاوت های بینیشی هر نسل نسبت به نهاد مذهب باشد.
بر اساس نتایج این تحققی پرسش این است که آیا با ادامه این روند نزولی در جذب کشیشان جوان، نهاد کلیسا با بحران کمبود کشیش در سالهای آتی مواجه خواهد شد؟ در حالیکه در سال ۱۹۹۲، ۳۳ درصد از کشیشان زیر ۴۰ سال بودند اکنون فقط ۱۵ درصد از آ«ها به این گروه سنی متعلقند. تعداد کشیشان بالای ۶۵ سال از ۶ درصد به ۱۷ درصد افزایش یافته است. تعداد افراد گروه سنی ۵۶ تا ۶۴ سال نیز از ۱۸ درصد به ۳۵ درصد افزایش یافته است. اکثر کشیشان معتقدند این یک بحران جدیست و باید برای جذب جوانان به شغل کشیشی برنامه ریزی جدی تری انجام داد.