58a501fa2900002200f26b2f

پروژه زنان سیک برای تحقق برابری جنسیتی

بسیاری از زنانی که خود را پیرو دین سیک میدانند حداقل یک وجه مشترک دارند: نام کائور. آنها ممکن است این نام را در وسط یا آ[ر اسم خود بکار برند، هرچند این اسم کاربرد قانونی ندارد اما بخشی از میراث زنان آزادیخواه و برابری طلب سیک محسوب میشود که تاریخ آن به قرن هفدهم باز میگردد و برای مطالبه حق برابری و مبارزه با سیستم کاستی به نشانۀ مخالفت با تبعیض جنسی نام زنان سیک افزوده شد.
اکنون بار دیگر دو ساجی کائور ساهوتا، عکاس و جسی کائور لهایل، نویسنده از زنان سیک خواسته اند تا درباره لفظ کائور و معنایی که برای زنان سیک دارد نظرات خود را بیان کنند. آنها با راه اندازی کمپینی به نام پروژه کائور قصد دارند میراث آزادیخواهی و برابری طلبی زنان سیک را بار دیگر برجسته کنند و فضایی برای بیان تجارب مختلف زنان سیک فراهم کنند.
لهایل در باره پروژه کائور به هافینگتون پست گفت مه نظریه های فمینیستی جریان غالب رسانه ها را دیده ایم، اما این نظریه ها چیزی برای زنان سیک ندارند و چیزی نیز درباره آنها نگفته‌اند به همین خاطر به این فکر افتادیم که جریانی متعلق به خود داشته باشیم. آنها میگویند در این پروژه فقط زنانی حق شرکت دارند که خود را سیک میدانند و از واژه کائور در نامشان استفاده میکنند. آنها امیدوارند پروژه کائور مورد استقبال زنان سیک در اقصا نقاط جهان قرار گیرد.

لهیا و ساهوتا میگویند آ«ها تنها دو سوال از زنان میپرسند: نخست اینکه تجربه کائور بودن خود را چگونه فهم میکنند و دیگر اینکه تا کنون چه تجربیاتی در این زمینه کسب کرده اند. . آنها از زنانی که به این حرکت پیوسته اند یک عکس به انضمام یک مصاحبه بیست دقیقه ای شفاهی از تجربه زن بودن و سیک بودن تهیه کرده اند و در وب سایت خود قرار داده اند. آنها میگویند مصاحبه تلفنی باعث شده است زنان آژادانه تر تجربیات خود را با دیگران سهیم شوند.
زنان کائور سیک تا کنون به شیوه های مختلف درباره ازدواج، طلاق، بچه داری، از دست دادن فرزند، مبارزه با افسردگی، روابطشان با والدین و نقشهای زنانه خود به عنوان زنان برابری طلب سیک صحبت کرده اند. برخی از موضوعات مطرح شده اختصاصا به تجارب زنان مهاجر سیک مرتبط است. اما به گفته لهیا بسیاری از این تجارب قابل تعمیم به جوامع مختلف و زنان مختلف با پیش زمینه های دینی متفاوت است.