20170225_ASP002_0

جدال دولت تایلند با فرقه نوظهور بودایی داماچیو

فرا داماچیو رهبر سابق یک فرقه جنجالی بودایی مدتی است از نظرها غایب شده است، برخی میگویند به خارج فرار کرده و برخی گمان میکنند از دنیا رفته است. این راهب متهم به دست داشتن در یک پرونده کلاهبرداریست. ۱۶ فوریه افسران پلیس سرانجام موفق شدند به مجموعۀ مذهبی عظیمی که مقر افراد جنبش داماچیو در حاشیه بنکوک است دست پیدا کنند، آنها به جز یک راهب که اکثراً با عینک آفتابی دیده شده است یک رختخواب را که با متکا پر شده بود نیز یافتند.
۲۲ فوریه بیش از چهار هزار سرباز و پلیس به مقر این فرقه در بیرون از شهر حمله کردند تا این مجموعه را پاکسازی کنند اما با مقاومت شدید پیروان این فرقه بودایی مواجه شدند آنها تمام ورودیهای ساختمان را بسته بودند. سخنگوی این فرقه بودایی میگوید سی هزار نفر در این مجموعه حاضرند و به رغم اخطار نیروهای پلیس به هیچ وجه حاضر به ترک این مکان نیستند. هوادران داماچیو چند روز متوالی در بانک.ک در اطراف ایستگاه های پلیس تجمع کرده اند و خواستار پایان دادن به تعقیب و آزار پیروان جنبش دینی فرقه داماچیو شده‌اند.
این فرقه که سال ۱۹۷۰ تشکیل شد اکنون سه میلیون پیرو در سراسر جهان دارد و بانفوذترین معبد تایلند به حساب می‌آید. ساختار این فرقه تا حدی شبیه به پیروان کلیسای مگا اونجلیک است که به سرعت پیروان زیادی را در سراسر جهان حذب خود کرد. پیروان این فرقه جدید بودایی، معابد سنی بودایی را متهم به دنیا پرستی میکنند. آنها میگویند معبد اصلی و رسمی بانکوک میخواهد واتیکان بوداییها باشد و این چیزیست که ما نمیپذیریم.

این فرقه علاوه بر دولت در میان بوداییان نیز منتقدان و مخالفان سرسختی دارد که رهبران این فرقه را متهم به پوپولیسم میکنند.