نظر سنجیها نشان میدهد تنها ۱۰ درصد مسیحیان آمریکا جهان بینی مسیحی دارند

 

🔹موسسه فرهنگ و دین آمریکا آماری منتشر کرده است که نشان میدهد تنها ۱۰ درصد از آمریکائیها جهان بینیشان بر اساس کتاب مقدس است، این در حالیست که ۴۶ درصد آمریکائیها خود را مسیحی میدانند. در این پیمایش از هر ده نفر آمریکایی ۷ نفر دین خود را مسیحی اعلام کرده اند اما اکثریت شرکت کنندگان در این پیمایش قادر به پاسخ گویی به سوالهایی درباره محتوای کتاب مقدس نبودند.

بارانا، مدیر این پیمایش، اظهار داشت در این پیمایش از شرکت کنندگان سوالاتی درباره موضوعات عامی مثل دروغگویی، دزدی، فحشا و گناه و ماهیت خداوند از نظر کتاب مقدس پرسیده شد. نتایج نشان میدهد که تفاوت معنادار و فاحشی بین افرادی که خود را مسیحی میدانند و افرادی که جهان بینی مسیحی دارند وجود دارد.
وی گفت نتایج به دست آمده در مرز هشدار است و به نظر میرسد مسیحیان بیشتر جهان بینی فردی دارند و نه جهان بینی مبتنی بر آموزه های مسیحیت. این محقق اظهار داشت برای تغییر فرهنگ یک جامعه لازم است ابتدا بدانیم مردم چه نوع جهان بینی دارند. این پیمایش با جامعه آماری ۶۰۰۰ نفر در سه گروه مختلف برگزار شده است.
این سه گروه شامل افراد عادی، جمعیت تحصیل کردگان الهیات و مسیحیان محافظه کار فعال در حوزه معنویت بوده اند. پرسشنامه متشکل از ۲۰ سوال درباره احکام مسیحیت، ۱۰۱ سوال درباره اعتقادات دینی و ۲۰ سوال نیز درباره رفتار دیندارانه بوده است. بر اساس آمار منتشر شده تنها ۴ درصد جمعیت بین ۱۸ تا ۲۹ سال ۸۰ درصد از سوالات پاسخ صحیح داده اند🔹