10commandmentPASchool

پرداخت ۴۰ هزار دلار غرامت بابت نصب کتیبه ده فرمان در یک مدرسه به یک گروه آتئیست

گروه آتئیست «آزادی از نهاد مذهب» که بزرگترین بنیاد ملی آتئیست‌های آمریکاست، اخیراً در یک پرونده حقوقی مربوط به نصب کتیبه ده فرمان در یکی از مدارس پنسیلوانیا، پیروز شد و ۴۰ هزار دلار غرامت از این مدرسه بابت نصب کتیبه مذهبی در اماکن عمومی دریافت کرد. همچنین این مدرسه موظف به حذف این کتیبه از ساختمان خود شد.
این کتیبه سنگی از سال ۱۹۵۷ در محل این مدرسه برپا بوده است و دادگاه مربوط به آن از سال ۲۰۱۲ در جریان است. بنیاد رهایی از مذهب اولین بار در سال ۲۰۱۲ از این مدرسه شکایت کرد.
دادگاه پنسیلوانیا به این مدرسه یک ماه وقت داده است تا کتیبه را بردارد. پرونده این دعوا به درخواست مادر یکی از دانش‌آموزان گشوده شد که این کتیبه را موهن ارزیابی کرده بود. وی گفته بود که این کتیبه کاملاً مذهبی و از مصادیق تبلیغ برای یک دین خاص است، ضمن اینکه وجودش در فضای مدرسه ضرورتی ندارد. در سال ۲۰۱۵ حکم دادگاه از این قرار بود که وی فرزندش را از آن مدرسه منتقل کند تا احساساتش آسیب نبیند، یک ماه بعد با فرجام خواهی پرونده دادگاه به منطقه‌ای دیگر ارجاع داده شد تا عاقبت در هفته گذشته حکم نهایی دادگاه صادر شد.