867

حضور یک زن بعد از هزار سال در گروه کُر کلیسای جامع سنت پل

کلیسای جامع سنت پل بعد از هزار سال برای اولین بار یک زن را به طور تمام وقت در ترکیب ارکستر خود پذیرفت.
کاریس جونز ۳۵ ساله، موسیقیدان ناشناخته، از سوی یک هیات تخصصی موسیقی کلیسایی و همچنین کمیسیونی از روحانیون کلیسا در بخش آلتوی گروه کُر منصوب شد.
آندرو کاروود در این باره اظهار داشت جونز بدلیل صدای قدرتمند و آهنگینش برای این کار انتخاب شده است
اکثر کلیساها اکنون زنان را در ترکیب ارکستر و گروه کر خود به کار میگیرند، اما کلیسای سنت پل یکی از چهار کلیسای جامعیست که تاکنون زنان را در ترکیب گروه ارکستر خود وارد نکرده بود. با این حال دختران معمولاً در گروه کر اختصاصی زنان پذیرفته میشوند و هنوز ارکسترهای مختلط زن و مرد در کلیساهای کاتولیک به ندرت وجود دارد.
انتخاب یک زن در گروه کر ارکستر کلیسای جامع سنت پل یک سنت شکنی تاریخی بزرگ محسوب میشود. کاریس جونز در این باره به تلگراف گفت از نظر من این جایگاه نباید فقط منحصر به مردان باشد و من انتخاب خود را به فال نیک میگیرم و منتظر ورود همکاران زن خود به این جایگاه هستم.
کاوود نیز اظهار امیدواری کرد که انتصاب یک زن باعث تشویق زنان دیگر شود و در آینده درخواست خود را برای عضویت در گروه کلیساهای جامع ارسال کنند