2941

اسقف کانتربوری برکسیت را از مصادیق فاشیسم دانست

جاستین ولبی، اسقف کانتربوری برکسیت در انگلستان، انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا  و قدرت گرفتن مارین لوپن در فرانسه را از مصادیق بازگشت ناسیونالیسم افراطی، پوپولیسم و حتی بازگشت فاشیسم در جهان دانست.

وی در مراسم آغاز به کار شورای کلیسای انگلستان که در هفته جاری برگزار میشود اظهار داشت موج پوپولیسم و ملی گرایی در اروپا در حال قدرت گرفتن است. وی که قبلا گفته بود سیاست دونالد ترامپ بر اساس ترس و انحصار است، در آغاز سخنرانی خود از این فراتر رفت و پیروز دونالد ترامپ را با سیاست‌های رهبران  سیاسی جناح راست اروپا پیوند داد و یکی دانست.

ولبی رخدادهای جدید اروپا و آمریکا را  ناشی از تاثیرات اقتصادی جهانی سازی، انحصار سیاسی و فرهنگ پست مدرن دانست و اظهار داشت این عوامل در سطح سیاسی نقش مهمی ایفا میکنند.

وی افزود اوضاع جدید جهان میتواند موضوع صدها پایان نامه دکترا باشد و نیاز به بررسی جدی تر و عمیق تر دارد. ولبی با بحرانی خواندن اوضاع جهان گفت ما اینک در میانه این بحران هستیم و نه آینده روشنی می‌بینیم و نه راهی برای برون رفت از این وضعیت.

وی در ادامه سخنان خود گفت انگلیس اکنون در لحظات حساس تاریخی است، لحظۀ فرصت های بالقوه و مخاطرات حاضر. این دوران چالش برانگیز یا با کار و تلاش و همبستگی ملت و پایبندی به ارزش های صحیح و عمل صادقانه به پیروزی همه ما ختم میشود  یا این مشکلات میتواند همه ما را به کام خود فرو برد و آینده را تباه کند.

وی گفت کلیسابه رغم کاهش تعداد پیروانش نقش بسیار مهمی در این دوران به عهده دارد، در این میان کلیسای انگلستان با مکان آموزش یک میلیون دانش آ»وز میتواند تقش تاریخی خود را در این وضعیت بحرانی به خوبی ایفا کند.