6103

شکاف در کلیسای کاتولیک انگلیس بر سر ازدواج دگرباشان

کلیسای انگلیس در پی اعتراضبی سابقه ی تعدادی از اسقفان بازنشسته به ناکارآمدی رهبران کلیسا در مدیریت موضوع همجنس گرایان و به حاشیه راندن اعضای LGBT این کلیسا با با بحران جدیدی مواجه شده است.
این مداخله غیر رسمی و برخلاف عرف کلیسا پیش از جلسه شورایی کلیساها در هفته گذشته رخ داد و منجر به ایجاد فضای درگیری بین اعضای مخالف با ازدواج همجنس گرایان و موافقان با جذب این افراد در کلیسا شد. مقامات کلیسا امیدوارند که اعضای +۵۰۰ شورای عمومی کلیسا گزارش اخیر اسقف‌ها را درباره ضرورت حفظ مواضع کلیسا درباره تعریف ازدواج تایید کنند. طبق تعریف کلیسا عقد ازدواج یک عقد دائمی بین زن و مرد است و شکلهای دیگر رابطه را از مصادیق ازدواج نمیدانند.
اما طرفدارن حقوق دگرباشان جنسی با این گزارش مخالفند و خواهان حفظ حقوق دینی این افراد در کلیسا هستند. کلیسا بر این مساله اصرار می ورزد که کشیشان باید حتما مجرد باشند و روحانیون نیز مجاز نیستند تا بین افراد همجنس خطبه عقد جاری کنند.اما ۱۴ اسقف بازنشسته کلیسای انگلیس با انتشار بیانیه ای از مقامات فعلی کلیسا خواسته‌اند تا در مواضع خود تجدید نظر کنند. در این نامه که برای تمام آباء کلیسا فرستاده شده، بر رنجی که دگرباشان جنسی به دلیل طرد شدن از کلیسا میبرند تاکید شده است. اما مقامات رسمی در پاسخ به این نامه گفته اند به نظر نمیرسد این رنج اصیل و واقعی باشد. ضمن اینکه تغییر عرف و تغییر فرهنگ و دین به این سهولت میسر نیست و کلیسا نمی‌تواند هیچ قولی درباره تغییر قانون ازدواج دهد.
این مناقشه بین اسقفان کلیسای کاتولیک انگلستان بیانگر شکاف جدی و عمیقی است که ممکن است پیامد انشعاب داشته باشد.