3557

خشم نئو مائوئیست‌های چین از ساخته شدن یک کلیسا در شهر مائو

نئو مائوسیستهای چین در اعتراض به احداث آنچه  یک«پارک مسیحی» در شهر  چانگشا، یکی از شهرهای جنوبی چین،می‌نامند، دست به اعتراض زده‌اند.
این پارک به شکل کشتی نوح طراحی شده است و ماه گذشته در شهر چانگشا در ایالت هونان افتتاح شد. چانگشا شهریست که در آن مائو، رهبر کمونیست‌های چین، اعلام کرد که ایدئولوژی کمونیسم را پذیرفته و کمونیست شده است.
افتتاح این پارک خشم پیروان مائو را برانگیخته است. شهر چانگشا به دلیل آغاز تاریخ کمونیست از این شهر برای آنها نوعی سرزمین مقدس محسوب می‌شود.
گائو سانگمین، محقق و پژوهشگرمعروف مائوئیست در این باره به گاردین گفت وقتی آگهی ساخت و افتتاح یک پارک مسیحی را دیدم نمیتوانستم باور کنم و به آنچه چشمانم میدید شک کردم.
وی گفت از نظر ما ساخت این پارک در این شهر یک تجاوز فرهنگیست، ما از دولت میخواهیم که به سرعت صلیب این پارک را با ستاره سرخ تعویض کند.
در یک مقاله انتقادی دیگر که در وب سایت اتوپیا که نتعلق به نئو مائوئیست های چین است احداث این پارک «نفوذ فرهنگی امپریالیسم» نامیده شده است. در این مقاله آمده است ساخته شدن یک کلیسا در فضای عمومی نقض آزادیهای مذهبی افرادیست که به خدا ایمان ندارند.
یک مقام مسیحی چینی که نخواست نامش فاش شود به گاردین گفت آنچه نئومائوئیست ها «پارک مسیحی» می نامند در واقع یک کلیسای کوچک ساده و یک مرکز مطالعات کتاب مقدس در یک قطعه زمین است که دولت به آنها واگذار کرده است.
وی گفت از واکنش‌های پر از خشم مائوئیست های در فضای مجازی آگاه است اما نمیداند تصمیم مقامات دولتی چینی درباره سرانجام این پروژه چه خواهد بود. اما با توجه به نفوذ و قدرت نئومائوئیست ها به نظر شانس بقای این کلیسا و فضای اطراف آن در این شهر بسیار ناچیز است.