HinduTempleRI

کنیسه‌ای که تبدیل به معبد هندوان شد

جامعۀ هندوان وارویک در رود آیلند آمریکا اعلام کرد عمارت یک کنیسه را که سابقاً متعلق به یهودیان محافظه کار بوده است به یک معبد هندو تبدیل کرده‌اند.
آنها میگویند این اولین معبد در ایالت رود آیلند است و آن را به مبلغ چهارصد و یک هزار دلار خریداری کرده‌اند و قرار است طی چند مرحله این کنیسه قدیمی را به صورت معبد هندوان بازسازی کنند.

جامعه هندوان درباره اهداف خریداری این کنیسه و تبدیل آن به یک معبد هندو گفتند ربای این عمارت علاوه بر کارکرد مذهبیش کارکردهای دیگری نیز تعریف شده است از جمله مکانی برای انجام امور خیریه، گردهمایی هندوان مستقر در شهر و محلی برای آموزش و امور فرهنگی.، برگزاری جشنها و اعیاد مناسبتی و فضایی برای رشد معنوی افراد، انجام تمرینات یوگا و آموزش مدیتیشن، آموزش زبان سانسکریت و زبانهای هندی، فعالیت‌های بینا فرهنگی و مواردی از این دست.

راجان زد، رئیس انجمن جهانی هندوئیسم در این باره گفت تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا این اهداف محقق شود. وی گفت انتقال معنویت هندوئیسم و سنت‌ها و آموزه های این دین به نسلهایی که دور از هند پرورش پیدا میکنند برای ما  برای جامعه هندوان اهمیت بسیار دارد. وی گفتی در جهان یکه تحت سیطره مصرف گرایی و ماتریالیسم درآمده است بر ماست تا تلاش کنیم آموزه های معنوی، تاکید بر دنیای بی انتهای درون و تحقق و شکوفا شدن استعدادهای درون یانسان و دست یابی به موکشا (رهایی و نجات) به نسلهای جوانتر منتقل شود.
هندوئیسم از ادیان قدیم یو سومین دین پرجمعیت جهان است و حدود یک میلیارد پیرو دارد. حدود سه میلیون هندو ساکن آمریکا هستند.