ال

موج سوم تهدید مراکز یهودی آمریکا به بمب گذاری

در ماه ژانویه ۲۰۱۷ مراکز جامعه یهود (JCC) سه با تهدید به بمب گذاری شدند. موج سوم این حملات تهدید آمیز در ۳۱ ژانویه ۱۴ مرکز یهودی در ۱۰ ایالت آمریکاو یک مرکز در کانادا را مورد هدف قرار داد. دیوید پاسنر، رئیس انجن مراکز یهود در بیانیه ای اظهار داشت «ما نگران موج یهودی ستیزی در پس این تهدیدات هستیم». بنا به گزارش مقامات امنیتی آمریکا برخی از این تماسهای تلفنی تهدید آمیز از طرف سیستم تلفن های خودکار رباتی بوده است و برخی دیگر از سوی افراد. اولین موج تهدید شامل ۱۶ مرکز یهودی در ۹ ایالت آمریکا بود. دومین موج تهدید در۱۸ ژانویه و ۲۷ مرکز یهودی در ۱۷ ایالت آمریکا را هدف قرار داد.
بعد از موج دوم تهدید در ۱۸ ژانویه اف بی آی و وزارت دادگستری تحقیقاتی را برای پیدا کردن افرادی مجرم آغاز کردند، اما تاکنون موفق به دستیگیری هیچ فرد مشکوکی نشده‌اند