Maasai girls arrive for the start of a social event advocating against harmful practices such as Female Genital Mutilation (FGM) at the Imbirikani Girls High School in Imbirikani, Kenya, on April 21, 2016. Photo courtesy of Reuters/Siegfried Modola

مبارزه یک کشیش علیه تبعیض جنسی در کنیا

کشیش استفان لنکو با کتاب مقدسی در یک دست و عصایی در دست دیگر دشتهای کائیادوی کنیا را زیر پا گذاشته است تا با عقیم سازی جنسی زنان  در این کشور مبارزه کند.
این منطقه محل استقرار ماسائیها، از اقوام بومی کنیای جنوبی و شمال تانزانیاست. این قوم در برابر مدرنیته و نفوذ فرهنگ غربی مقاومت کرده است و هنوز که هنوز است به شیوه سنتی دیرینه خود زندگی میکند، ازجمله سنت‌های دیرینه این قوم ختنه کردن زنان است.
سازمان ملل متحد روز ششم فوریه را به نام روز عدم تحمل ختنه زنان نامگذاری کرده است و از همه فعالان مدنی و دینی خواسته است تا برای آگاهی بخشی در این زمینه اقدام کنند. این کشیش کنیایی نیز به همراه چهار کشیش دیگر برای مبارزه با این رفتار غیر انسانی در کنیا بسیج شده‌اند.
این کشیش میسیونر پرسبیترین از مخفیگاه دخترانی خبر دارد که از ترس ختنه شدن از خانه‌های خود فرار کرده‌اند.
وی در مصاحبه با روزنامه ایسینیا، شهری که کلیسای وی در آن واقع شده است، گفت ما در تعطیلات مدرسه سراغ این دختران رفتیم و به آنها گفتیم که هنوز میتوانند به آینده امیدوار باشند و باید بر آرزوها و خیالات روشنشنان درباره آینده متمرکز شوند. زیرا کلیسا از آنها حمایت میکند و اجازه نمیدهد سنت های بدوی بدن آنها را مثله کند.
ختنه دختران سال ۲۰۱۱ در کنیا ممنوع اعلام شد، واز آن پس هرگونه ارتکاب به این عمل، تبلیغ و ترویج آن و یا همکاری برای انجام این عمل جرم تلقی میشود، با این حال افراد بسیاری در کنیا مخالف این قانونند و همچنان به صورت غیر قانونی و زیر زمینی دختران مرتکیب این جرم میشوند.
جمعیت کنیا متشکل از مسلمانان و مسیحیان است و پیروان هر دو دین دختران خود را ختنه میکنند. عمل ختنه دختران به قبل از کتاب مقدس و قرآن باز میگردد و در این دو کتاب مقدس هیچ دستوری مبتنی بر این کار وجود ندارد.
سومالی بالاترین نرخ ختنه در کشورهای آفریقایی را داراست. ۹۸ درصد زنان این کشور که بین ۱۹ تا ۴۹ سال دارند تحت این عمل جراحی قرار گرفته‌اند. ۷۰ درصد زنان اتیوپی و سودان نیز قربانی این سنت بدوی شده اند. طبق تخمین سازمان بهداشت جهانی بیش از ۲۰۰ میلیون زن در سراسر جهان تحت این عمل قرار گرفته‌اند.