3890 (1)

کمیسیون سلطنتی استرالیا درباره دلایل گستردگی کودک آزاری در کلیسای کاتولیک تحقیق میکند

کمیسیون سلطنتی استرالیا قصد دارد با توجه به گستردگی کودک آزاری در میان کشیشان درباره محرمانه بودن محتوای اعترافات آنها در اتاق‌های اعتراف تصمیم گیری کند.
پل دیوید رایان، کشیش سابق استرالیایی که سال ۲۰۰۶ به مدت ۱۸ ماه به دلیل آزار جنسی یک کودک محکوم به زندان شد سال ۲۰۱۵ در یک نشست خصوصی فاش ساخت که اتهام وی به کودک آزاری بر اساس اعترافات وی در اتاق اعتراف کلیسا بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا برای آشتی با خداوند اعتراف کردید» گفته بود: «بله فکر میکنم به همین دلیل بود. من آگاه بودم که مرتکب لغزشی جدی و بزرگ شده‌ام».
در طی چند هفته آینده کمیسیون سلطنتی استرالیا مسائل و موضوعاتی مانند سنت اعتراف در کلیسا، عذوبت، چگونگی انتخاب کشیشان، آموزش و نظارت بر آنها و ساختار کلیسا را بررسی خواهد کرد تا به گفته این کمیسیون به ریشه‌های گستردگی آزار جنسی کودکان در کلیسای کاتولیک پی ببرد.
هیات همکاری کلیسا با کمیسیون سلطنتی میگوید الزام به گزارش موارد سوء استفاده جنسی از کودکان نباید به افشای اطلاعات محرمانه افراد منجر شود.
کمیسیون سلطنتی تا کنون از بیش از ۴۰۰۰ نهاد گزارش کودک آزاری دریافت کرده است اما به گفته سخنگوی این کمیسیون کلیسای کاتولیک بزرگترین نهادیست که در آن کودکان بطور مستمر مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.