4585

گفتگوهای مذهبی استعمارگران آمریکا با بومیان سرخپوست بر روی دیوار غارها

اولین استعمارگران آمریکا را متعصبانی مذهبی و ستمگرانی خشن توصیف میکنند، اما کشفیات غاری در جزیره غیر مسکونی کارائیب این واقعیت را به گونه ای دیگر نشان میدهد.
یک تیم پژوهشگر به سرپرستی موزه بریتانیا و دانشگاه لئیسستر شواهدی مبنی بر گفتگو بین بومیان آمریکا و مهاجران اروپایی پیدا کرده‌اند. باستان شناسان در غاری واقع در جزیره مونا دست نوشته هایی به زبان لاتین و سنگ نگاره های مسیحی در کنار شمایل نگاریهای دینی بومیان کشف کرده‌اند.
یاگو کوپر، کارشناس موزه بریتانیا که سرپرستی این تیم را به عهده دارد گفت این یافته ها فوق العاده‌اند و نشان میدهند نسل اول اروپائیها به غارها میرفتند و با جهان بینی مذهبی بومیها در دل این غارها مواجه میشدند. وی افزود  در هیچ کجای آمریکا چنین چیزی دیده نشده است.
یک تیم آنگلو-پورتوریکن از سال ۲۰۱۳ حدود ۷۰ غار را دراین جزیره غیر مسکونی کاوش کرده‌اند. اسپانیایی‌ها ادعا میکنند این همان غاریست که کریستوف کلمب در دومین سفر دریائیش در سال ۱۴۹۴ به آن وارد شده است.
این غار در ۶۶ کیلومتری غرب پورتوریکو قرار دارد و به پرغارترین منطقه جهان معروف است.