Jain-right-to-die

اعتراض پیروان دین جین به قوانین ضد خودکشی در هند

مباحث مرتبط با مرگ اختیاری افراد مبتلا به بیماریهای صعب العلاج و لاعلاج چندین سال است که در جهان غرب طرفدارن خود را یافته و در برخی از کشورها به صورت قانون درآمده است. اما این راه حل در دین جین که از قدیمیترین ادیان هندوستان به شمار می‌آید از دوران باستان وجود داشته است. دین جین به پیروان خود اجازه میدهد در صورت دچار شدن به بیمار لاعلاج آرام آرام وارد فرآیند روزه گرفتن شوند و با امتناع از غذا خوردن و آشامیدن تدریجی آماده مرگ شوند. پزشکانی که با این شیوه مرگ خودخواسته پیروان دین جین آشنا هستند میگویند آب بدن طی یک روند آهسته تمام میشود که معمولاً در این حالت به بیمار یک حالت خلسه و آرامش فراگیری دست میدهد که بر اساس باورهای دینی جین این آرامش بسیار اصیل و مطلوب است.
این رسم که به نام «سالاخانا» نامیده میشود احترام بسیاری در میان پیروان آیین جین دارد و قرنهای متمادیست که به عنوان به جا آوردن یک مناسک دینی به آن پایندی نشان داده‌اند. در این زمینه نه تنها راهبگان و راهبان این دین در صورت ابتلا به بیماری صعب العلاج به این روش روی می‌آورند بلکه بسیاری از مردم عادی نیزاین رسم آیینی را به جا می‌آورند.
در این میان تصویب قوانین ضد خودکشی برای جلوگیری از سوزاندن بیوه ها بعد از مرگ همسرشان در دوره استعمار انگلیس پیروان آیین جین را با دردسرهایی مواجه کرد. تا آنجا که حتی در مباحثاتی که یک بار دیگر در سال ۲۰۰۶ درباره این قوانین در کشور هند صورت گرفت یک حقوقدان هندی به نام نخیل سونی، سالاخانا را نیز مشمول نقض قوانین ضد خودکشی در هند دانست و از دولت خواست تا با تصویب قانونی مانع از ادامه این روند شوند. سال گذشته این قانون در دادگاه عالی هندوستان به تصویب رسید که با واکنش اعتراض آمیز پیروان جین مواجه شد. پیروان این آیین میگویند سالاخانا آیینی دوهزار ساله است و منطبق با اصول دینی ماست. جین ها به این قانون جدید اعتراض کردند و اکنون قرار است دولت هند بار دیگر درباره قانون منع خودکشی تصمیم گیری کند، حکم جدید هرچه باشد این پرونده باعث برجسته شدن تفاوت های فرهنگی جامعه دینی جین شد. از نظر آنها نه تنها باید مرگ را با آرامش و علاقه پذیرا شد بلکه این نوع مواجهه را منطقی نیز میدانند. دولت هند اکنون در پی یافتن راهی میانه برای راضی نگه داشتن ملت متکثر هند است.
آدرس تلگرام موسسه گفتگوی  ادیان:
http://Telegram.me/religions